.
Strona główna | Technika i technologieKształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego

Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego

Wymagania inwestorów dotyczące izolacji dachów płaskich są coraz większe i dotyczą nie tylko energooszczędności, bezpieczeństwa i trwałości wyrobów, lecz także zapewnienia ich sprawnego i skutecznego montażu. W przypadku dachu szczególnie istotna jest możliwość szybkiego prowadzenia robót związanych z wykonaniem ocieplenia i pokrycia.

Układanie zasadniczego ocieplenia Monrock Max

Przykładem systemowego rozwiązania, spełniającego wymienione wymagania jest System Płyt Spadkowych Dachrock SPS, przeznaczony do kształtowania spadków w warstwie termoizolacji, a nie w warstwie konstrukcyjnej (konstrukcja stalowa nachylona lub strop żelbetowy z wylaną ze spadkiem szlichtą), niezbędnych do odprowadzania wód opadowych.

Elementy systemu
System Dachrock SPS składa się z dwóch rodzajów płyt:
 • Dachrock SP,
 • Dachrock KSP.
Płyty Dachrock SP służą do kształtowania jednokierunkowego spadku o różnym nachyleniu od linii kalenicowej do linii wpustów dachowych lub rynny. Mają wymiary 1000 × 500 mm i spadek wzdłuż jednej z krawędzi. Płyty Dachrock SP układa się od punktu najniższego do najwyższego (np. z 3% spadkiem 2–30 mm, 30–60 mm, 60–90 mm itd.). Jeśli na budynku zamontowane są tylko rynny zewnętrzne i rury spustowe (brak wpustów wewnętrznych), płyty umożliwiają skuteczne odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych. Płyty Dachrock KSP – z dwukierunkowym spadkiem – przeznaczone są do kształtowania kontrspadków w dachach o różnym nachyleniu, co umożliwia odprowadzenie wody opadowej z połaci dachowych do wpustów wewnętrznych rozmieszczonych punktowo (odwodnienie wewnętrzne dachu). Typowy element kontrspadkowy między dwoma wewnętrznymi wpustami dachowymi może mieć maksymalnie długość 30 m i powstaje z prawostronnych i lewostronnych elementów. Każde z nich tworzą moduły A, B, C, D, E, F... aż do P, które składają się z odpowiednio dociętych płyt – mających różną grubość w czterech narożnikach (płyta z dwukierunkowym spadkiem). Niektóre moduły, szczególnie te o dużej grubości, składają się z kilku warstw (płyta ze spadkiem oraz płyta podkładowa). Po ułożeniu płyt zgodnie z Planem Ułożenia Systemu Płyt Spadkowych (PUSPS), uzyskuje się element kontrspadkowy, odprowadzający wodę do wewnętrznych wpustów dachowych. W celu wyeliminowania błędów przy układaniu każdy moduł jest pakowany w osobną paczkę oznaczoną dwiema etykietami: standardową – zgodnie z wymaganiami normowymi – oraz opisową, na której jest podany typ i odmiana modułu oraz wielkości spadku dachu np. symbol D5L oznacza: lewostronny (patrząc w kierunku wpustu dachowego) moduł D dla dachu o nachyleniu do 5%.

Typowy układ warstw
Na płyty do kształtowania spadków można bezpośrednio układać powłokowe pokrycia dachowe. Ze względu na rzeczywiste warunki, w jakich znajdą się płyty, muszą one spełniać szczególne wymagania wytrzymałościowe, gdyż będą po nich chodzić dekarze lub pracownicy doglądający urządzeń zainstalowanych na dachu. Badana jest ściśliwość, zachowanie płyt pod obciążeniem punktowym oraz wytrzymałość na rozrywanie.


Typowy układ warstw dachu płaskiego, w którym zastosowano system Dachrock SPS, jest następujący:
 • konstrukcja stalowa lub żelbetowa;
 • paroizolacja;
 • ocieplenie – płyty Monrock Max lub Dachrock Max grubości dobranej do wymagań ochrony cieplnej; pełnią rolę zasadniczego ocieplenia;
 • płyty spadkowe (i kontrspadkowe) Dachrock SPS z kamiennej wełny mineralnej, kształtujące spadki w połaci dachu;
 • pokrycie dachowe – papa zgrzewalna w układzie jedno- lub dwuwarstwowym, folia PVC lub membrana EPDM.
Warstwy termo- i hydroizolacji najczęściej mocuje się do podłoża łącznikami mechanicznymi. Innym rozwiązaniem jest dach balastowy z warstwą dociążającą, np. ze żwiru płukanego lub płyt chodnikowych.


Widok kontrspadku między wpustami dachowymi

Projektowanie

Dodatkowe grubości izolacji przez ukształtowanie warstw spadkowych i kontrspadkowych można uwzględniać przy obliczeniach izolacyjności termicznej dachu (metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła warstw o zmiennej grubości podaje norma EN ISO 6946). Wełna mineralna jako warstwa spadkowa, a zarazem izolacja cieplna o współczynniku przewodzenia 0,041 W/mK wpływa na ograniczenie strat ciepła przez dach.


Mocowanie mechaniczne pokrycia warstwy hydroizolacji

Dział Doradztwa Technicznego Rockwool Polska sporządza dla zainteresowanych inwestorów projekt odwodnienia dachu płaskiego z zastosowaniem zestawu płyt spadkowych oraz kalkulację. W tym celu należy przesłać niezbędne do tego dane, czyli rzut dachu z rozmieszczonymi wpustami dachowymi i dokładnymi wymiarami (w wersji elektronicznej lub wydruk rysunku), przekrój poprzeczny dachu w charakterystycznych miejscach, wielkości spadków i kontrspadków, które mają być uzyskane na dachu.


Układanie płyt kontrspadkowych Dachrock KSP
Do projektu jest dołączany Plan Ułożenia Systemu Płyt Spadkowych (PUSPS) na dachu z ich dokładnym oznaczeniem.

Poza samymi płytami firma oferuje również elementy dodatkowe, przydatne do realizacji dachów w systemie Dachrock SPS, np.:
 • łączniki do mocowania mechanicznego do blachy trapezowej,
 • folię paroizolacyjną Rockwool,
 • kliny dachowe do obróbek attyk,
 • bloczki trapezowe do wypełniania fałd blachy trapezowej dachu płaskiego w celu poprawienia izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych.

Wykonanie dachu
Układanie termoizolacji dachu płaskiego z zastosowaniem systemu Dachrock SPS odbywa się w następujących etapach:
 • układanie zasadniczej warstwy ocieplenia o zaprojektowanej grubości,
 • układanie płyt o jednokierunkowym spadku Dachrock SP wg PUSPS;
 • układanie płyt kontrspadkowych Dachrock KSP wg PUSPS;
 • układanie pokrycia dachowego z papy w układzie dwu- lub jednowarstwowym (alternatywnie membrana PVC lub EPDM jako pokrycie jednowarstwowe) na płytach Dachrock SP i KSP (warstwy izolacyjne są mocowane za pomocą łączników mechanicznych lub balastu).


Źródło: Dachy Płaskie, nr 1 (1) 2008

CZYTAJ WIĘCEJ

Termoizolacja z celulozy
Szklana termoizolacja
Materiał termoizolacyjny o doskonałych właściwościach - Płyty poliuretanowe BauderPIR
Energooszczędna termoizolacja BALEXTHERM SOFT na dachu płaskim CH Wzgórze
Płyty termoizolacyjne z wyrobionym spadkiem
Izolacja termiczna montowana od środka
Dach płaski dźwiękochłonny
System spadkowy
Z Rockwool kształtowanie spadków połaci dachowej jest szybkie i łatweDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Sąd pod papą Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich