.
Strona główna | Technika i technologieMembrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania

Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania

Przy układaniu membran z PVC na dachach należy spełnić kilka warunków i zaleceń, bez których hydroizolacja nie będzie spełniała swojej funkcji i ulegnie uszkodzeniu niedługo po ułożeniu.

Warstwy zabezpieczające i separujące
Warstwy separacyjne między foliami dachowymi BauderTHERMOFOL U (niezgodne z bitumem) i materiałami niezgodnymi układa się w celu uniknięcia wzajemnego oddziaływania przy bezpośrednim kontakcie.

Na podłożach szorstkich dla zabezpieczenia hydroizolacji lub paroizolacji zastosować należy włókninę o odpowiedniej gramaturze. Ponadto warstwa rozdzielająca jest w pewnych przypadkach wymagana z powodów ochrony przeciwpożarowej, np. w układach pokryć dachowych mocowanych mechanicznie na termoizolacji styropianowej lub poliuretanowej – tu ułożyć należy włókninę szklaną o ciężarze powierzchniowym minimum 120 g/m2. Natomiast przy stosowaniu materiałów termoizolacyjnych z włókien klasy ogniowej A stosowania warstwy ognioochronnej lub rozdzielczej można zaniechać.


Kierunek układania

Na dachach, których podłoże nośne stanowi deskowanie lub blachy trapezowe, folię dachową BauderTHERMOFOL mocowaną na brzegu pasma należy zasadniczo układać poprzecznie do desek lub górnego profilu blachy trapezowej. Przy mocowaniu liniowym lub w polu płaszczyzny możliwe są inne kierunki układania.

Mocowanie mechaniczne
Mocowanie wzdłuż krawędzi jest techniką mocowania pojedynczego umiejscowionego pod zakładem folii. Zakłady folii wynoszą 10 cm. Łącznik mechaniczny usytuowany jest w odległości 1 cm od brzegu folii do wewnątrz.

Mocowanie liniowe (listwowe). Listwa mocująca Bauder 6/10 mocowana jest odpowiednimi łącznikami poprzez folię dachową, a następnie przekryta oddzielnym paskiem folii BauderTHERMOFOL U 15 o szerokości 20 cm, jednolicie zgrzanym do powierzchni folii. Zakłady folii wynoszą minimum 5 cm.

Mocowanie w polu płaszczyzny. Elementy mocujące (łączniki) wkręcane są przez folię, a następnie uszczelniane za pomocą specjalnych krążków wkręcanych na łącznik.

Zabezpieczenie przed ssaniem wiatru
Paul Bauder GmbH & Co. KG na życzenie dokonuje szczegółowych obliczeń obciążeń wiatrem. Hydroizolacje dachowe układane luźno należy natychmiast obciążyć przeciw ssaniu wiatru. W zakresie obciążeń dodatkowych obowiązują wymogi normy DIN 1055 część 4 oraz zalecenia wykonawcze wg specjalistycznych wytycznych dla dachów z hydroizolacją.


Klejenie
Klej „Bauder Vlieskleber” 1014 nakłada się na rozłożoną folię pasmami odpowiednio do obliczenia sił ssących wiatru, przy czym należy zwracać uwagę, aby klej nie dostał się do złącza. Folię rozwija się na powierzchni pokrytej klejem i dociska do podłoża. Klej utwardza się pod wpływem wilgoci. W ekstremalnie suchych warunkach pogodowych podłoże musi zostać lekko zwilżone.

Złącza czołowe układa się ze szczeliną o szerokości 5 cm, a następnie uszczelnia paskiem kryjącym z folii Bauder THERMOFOL U 15 o szerokości 20 cm.

Złącze
Przed zgrzaniem złącza należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia pod zakładem była wolna od pyłu, zanieczyszczeń i wilgoci. Do czyszczenia należy stosować wyłącznie środek „Bauder Reiniger PVC”. Po oczyszczeniu należy odczekać minimum 10 minut, aż resztki środka odparują. Zawilgoconą folię należy osuszyć. Przed przystąpieniem do robót zaleca się wykonanie próbnego zgrzewania w celu dokładnego określenia parametrów zgrzewania.


Wytrzymałość na oderwanie ocenia się w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Oderwanie musi nastąpić poza szczeliną spoiny.

Zgrzewanie gorącym powietrzem następuje za pomocą automatycznej lub ręcznej zgrzewarki z bezstopniową regulacją.

Spoinę po schłodzeniu należy sprawdzić na zerwanie wzdłuż i w poprzek. Zerwanie na folii powinno nastąpić poza spoiną.

Złącza można także łączyć na zimno środkiem spęczniającym.

Szerokość spoiny powinna wynosić minimum 30 mm. Środek spęczniający nakłada się płaskim pędzlem wzdłuż zakładu,  jednocześnie dociskając wierzchnią warstwę folii (np. za pomocą rolki). Miejsc wadliwych, niepołączonych nie da się już poprawić ponownie nakładając środek spęczniający – należy je zgrzać gorącym powietrzem.

Środek spęczniający (łączenie na zimno) można stosować tylko w suchych warunkach pogodowych i na suchej powierzchni złącza.

Kontrola zgrzewa
Szczelność wszystkich zgrzewów (zgrzewanych lub łączonych na zimno środkiem spęczniającym) należy sprawdzić za pomocą iglaka.

W celu dodatkowego zabezpieczenia złączy można je dodatkowo utrwalić. Poza funkcją zabezpieczająca utrwalenie dodatkowo wyrównuje czołową krawędź zgrzewu i redukuje osadzania się wilgoci, brudu i mikroorganizmów. Uwaga: utrwalenie krawędzi spoiny nie zastępuje jednorodnego połączenia całego złącza!

Utrwalenie złącza stosuje się w przypadku:
  • wykonania złącza środkiem spęczniającym,
  • złącza wykonanego gorącym powietrzem w zagłębieniach,
  • na stykach z przeciwspadkiem,
  • w układach balastowanych.
Krawędź spoiny (złącza) przewidziana do utrwalenia środkiem „Bauder Nahtsicherungsmittel PVC” musi być sucha i czysta.

Środek do utrwalenia krawędzi spoiny nanosi się z butelki PE z dozownikiem.

Na podstawie materiałów
firmy Bauder Polska.

Zdjęcia zostały wykonane
podczas szkoleń firmy
organizowanych dla wykonawców

Źródło: Dachy Płaskie, nr 4 (5) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy dachowe TPO i PVC Mapeplan
Bezpieczeństwo mechanicznych zakotwień membrany PCV-P
Membrany dachowe z PVC. DachGam
Firma Sika organizuje szkolenia dotyczące technologii hydroizolacyjnychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Sąd pod papą Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich