.
Strona główna | Technika i technologieJednowarstwowe hydroizolacje dachowe: bitumiczne i/czy z tworzyw sztucznych?

Jednowarstwowe hydroizolacje dachowe: bitumiczne i/czy z tworzyw sztucznych?

Jednowarstwowe hydroizolacje powinno się stosować w miejscach, gdzie zapewnione jest szybkie spływanie wody. Tam natomiast, gdzie odpływ jest ograniczony, jak np. w koszach, przy zakończeniach i połączeniach wystawionych na wpływy pogodowe, w miejscach narażonych na podwyższone obciążenia – należy jednak skłaniać się ku pokryciom dwuwarstwowym. Jeśli jednak jednowarstwowe, to jakie: z papy czy membrany?

Fot. 1. Odkrywka dachu zielonego, na którym ułożono łącznie 5 warstw papy bitumicznej. Hydroizolacja okazała się nieszczelna


Ujednolicenie europejskiego rynku, otwarcie granic i liberalizacja prawodawstwa wymagają od uczestników rynku budowlanego dużej elastyczności.

Prawodawstwo unijne jest obwarowane licznymi dodatkowymi warunkami, w tym m.in. dotyczących bezpieczeństwa i jakości prac, których spełnienie pociąga za sobą podwyższanie kosztów inwestycji. Coraz więcej pojawia się więc firm, i to nie tylko europejskich, które oferują nowe „standardy”. Chodzi o rozwiązania pozornie zgodne z obowiązującymi – mimo że tańsze — ale w rzeczywistości okazujące się droższe i niekorzystne dla inwestorów.

Przykłady na takie standardy są tak liczne, jak wiele jest sposobów na (trwałe) uszczelnienie dachu.

Pod względem finansowym budowa dachu to jedna z najistotniejszych, jeśli nie najważniejsza, część budowli. W dodatku nierzadko dach buduje się przy niesprzyjającej pogodzie, często sposobem rzemieślniczym, bez udziału zaawansowanego technicznie sprzętu. W efekcie dach generuje bardzo dużą część kosztów montażowych/wykonawczych.

Przed 30—40 laty wydawało się, że rozwiązania niedrogie i jednocześnie bezpieczne to rzeczy niemożliwe do pogodzenia. Pierwszym krokiem w kierunku redukcji kosztów układania był rozwój membran z tworzyw sztucznych. W porównaniu z kilkuwarstwowymi hydroizolacjami z bitumicznych pap termozgrzewalnych układa się je szybciej i łatwiej. Membrany są za to podatniejsze na uszkodzenia mechaniczne – zważywszy, że cały budynek jest chroniony tylko przez jedną warstwę pokrycia, może to być problematyczne.

Pojawiła się szeroka paleta produktów, zarówno z tworzyw sztucznych, bitumu oraz połaczenia obu tych materiałów. No i stało się tak, że niektóre membrany układa się na papie bitumicznej, a pewne papy stosuje się też w układach jednowarstwowych.

Papa w jednej warstwie?
Szczególnie inwestorzy w nowym budownictwie wciąż zadają pytania, czy „można nieco mniej”, tj. czy nie wystarczy jedna warstwa papy bitumicznej?

W niektórych państwach UE, np. w Wielkiej Brytanii czy w Holandii jedna warstwa papy od dawna jest standardem. Nie należy jednak ulegać złudzeniu, że im więcej (warstw), tym lepiej.

Ale nie tylko w tych krajach układa się pojedyncze hydroizolacje z pap bitumicznych. W Niemczech od ponad 20 lat pokryto w ten sposób miliony metrów kwadratowych dachów. I nie słychać, aby coś złego się z nimi działo. Stosowane do tego papy to wyroby wzbogacane dodatkiem tworzyw sztucznych, produkowane w procesach destylacji i odpowiadające najwyższym wymaganiom jakościowym.


Fot. 2. Hydroizolacja fabryki samochodów w południowej Anglii. Na dachu znajdzie się dach zielony z uprawą ekstensywną

Jednowarstwowe hydroizolacje z pap bitumicznych dopiero od kilku lat odpowiadają wymogom nowoczesnego budownictwa. Obroniły się jednak. Są one rozwiązaniem jak najbardziej godnym polecenia tam, gdzie da się ocenić oczekiwane obciążenia, gdzie wystarczające pochylenie dachu istnieje także po zaizolowaniu dachu oraz gdzie woda szybko spływa z połaci.

Nie powinno ich się natomiast stosować tam, gdzie odwodnienie połaci jest albo opóźnione (np. przez roślinność), albo nie ma go wcale (pod uprawami na dachach zielonych).


Fot. 3. Renowacja pokrycia przy użyciu jednowarstwowego systemu papowego – bez drugiej warstwy w obrębie koszy

Jedno nie wyklucza jednak drugiego. Jednowarstwowość nie jest wyłączną cechą membran z tworzyw sztucznych, ale nie jest też ideałem, do którego dążyć powinny wszystkie systemy hydroizolacyjne.

Pokrycia jednowarstwowe powinno się stosować tam, gdzie woda szybko spływa z dachu. Z kolei wszędzie tam, gdzie odpływ wody jest ograniczony, np. w koszach, w obszarze wystawionych na wpływy pogody zakończeń i połączeń czy w miejscach narażonych na podwyższone obciążenia, należy stosować dwie warstwy pokrycia.

Hydroizolacje papowe układane w postaci jednowarstwowej powinny być do tego specjalnie zaprojektowane. Z moch doświadczeń wynika, że najlepsze są papy bez posypki, układane luźno, z mocowaniem mechanicznym w zakładach.


Fot. 4. Renowacja z wykorzystaniem EPDM – połać i połączenia wykonane z jednego kawałka materiału

Ponieważ w obrębie zakładu działają większe siły niż w pozostałych częściach dachu, papa powinna posiadać wytrzymałą na rozrywanie osnowę, np. odpowiednią kombinację z tkaniną szklaną lub wzmocnieniem z włókien szklanych).

Od zlecenia do serwisu
Decyzja, czy zastosować pokrycie jedno- czy wielowarstwowe, nie powinna być podejmowana jedynie na podstawie budżetu inwestora, chęci zysku wykonawcy, wiedzy lub niewiedzy projektanta. Mógłbym wymienić wiele pozytywnych i negatywnych przykładów pokryć jednowarstwowych, zarówno z tworzyw sztucznych, jak i pap. Faktem jednak jest, że ryzyko przecieku przy jednej warstwie jest wyższe niż przy kilku, ponieważ niebezpieczeństwo popełnienia tego samego błędu przez wykonawcę na jednym dachu jest znikome. Mimo to korzystniejsze może być zastosowanie materiałów wysokiej jakości układanych jednowarstwowo niż „tanie” rozwiązanie wielowarstwowe, które szybko stanie sie niefunkcjonalne.


Fot. 5. Mansarda: jednowarstwowe pokrycie z gontów i papy. Nie najładniejsze, ale funkcjonalne

Jednowarstwowe hydroizolacje bitumiczne nie są nowym wynalazkiem. Od lat funkcjonują one na mocno pochylonych połaciach dachowych, jak mansardy, gdzie mają postać gontów bitumicznych. Sprawdzają się tutaj, m.in. dlatego, że woda szybko stąd spływa.

Niech dach będzie szczupły!
Hydroizolacja jedno- czy wielowarstwowa – ostatecznie i tak chodzi o jakość. Jakość użytych materiałów, jakość wykonawstwa, jakość żywotności, którą można przedłużyć regularnym serwisowaniem dachu.

Tworzywo sztuczne czy bitum? Jest to kolejne pytanie, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Każdy z tych materiałów ma różne właściwości i jest predestynowany do innych miejsc.


Fot. 6. Niedrożny odpływ dachowy oznacza wysokie obciążenia dla konstrukcji i hydroizolacji

Hydroizolacje jednowarstwowe nadają się tam, gdzie:
l istotną rolę przy wymiarowaniu odgrywają niewielkie ciężary, np. pozostawione stare nadbudówki,
l istnieją wielkopowierzchniowe połacie o odpowiednim kącie nachylenia i z niewielką liczbą przejść i połączeń,
  • nie wolno pracować z otwartym ogniem,
  • możliwe jest mechaniczne mocowanie pokrycia,
  • na dach wchodzi się tylko w celach serwisowych, a więc na dachach nieużytkowych.
Hydroizolacje wielowarstwowe powinno się stosować na dachach, na których:
  • na hydroizolacji przewidziane są uprawy,
  • w krótkich odstępach będą wykonywane częste prace konserwacyjne,
  • można się spodziewać zastoin wodnych,
  • w połączeniach, zakończeniach i w koszach.
Żywotność każdej hydroizolacji dachu przedłużają regularne przeglądy serwisowe dachu. W trakcie tych inspekcji należy oczyszczać odpływy dachowe, usuwać złogi pochodzenia biologicznego, mogące spowodować nieplanowane ukorzenienie się roślin i przebicie pokrycia, a także dokonywać drobnych napraw.

Każdy budynek jest inny
Każdy dach należy projektować, wykonywać i konserwować na podstawie spodziewanych obciążeń i oczekiwanej ekonomiczności.

Niezależnie od tego, jaka hydroizolacja dachowa zostanie wybrana, zawsze powinien to być system wybrany na podstawie przeanalizowanych kosztów wykonawczych, późniejszych kosztów serwisu, z uwzględnieniem rozwiązań detali dachowych, czynników  pogodowych i sposobu wykorzystania. I zawsze współdecydującym o wyborze powinien być dekarz — on bowiem winien jest zleceniodawcy coś niezwykle ważnego: trwale szczelny dach.

Jürgen Lech
Certyfikowany rzeczoznawca
budowlany, projektant
Essen/Idstein/Coswig
Niemcy
Zdjęcia: Autor

Artykuł powstał na podstawie doświadczeń zebranych przez Autora w trakcie
jego długoletniej działalności
jako rzeczoznawca budowlany

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (7) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Jednowarstwowa membrana hydroizolacyjna z EPDM
Remont pokrycia dachowego w technologii jednowarstwowej
Jednowarstwowe pokrycie na lekkie dachy przemysłowe
Jednowarstwowe, nieocieplane dachy ze stalowych blach fałdowych*)
Błędy wykonawcze w montażu dachowych hydroizolacji z membran z tworzyw sztucznych
Grad a hydroizolacja z tworzyw sztucznych
Papy bitumiczne: krycie narożników wewnętrznych i zewnętrznychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego

Wymagania inwestorów dotyczące izolacji dachów płaskich są coraz większe i dotyczą nie tylko energooszczędności, bezpieczeństwa i trwałości wyrobów, lecz także zapewnienia ich sprawnego i skutecznego montażu. W przypadku dachu szczególnie istotna jest możliwość szybkiego prowadzenia robót związanych z wykonaniem ocieplenia i pokrycia. Czytaj więcej

RAPORTY I ZESTAWIENIA