.
Strona główna | Technika i technologieBłędy wykonawcze w montażu dachowych hydroizolacji z membran z tworzyw sztucznych

Błędy wykonawcze w montażu dachowych hydroizolacji z membran z tworzyw sztucznych

Artykuł opisuje niektóre najczęstsze i typowe błędy popełniane w realizacji hydroizolacji dachowych z tworzyw sztucznych. Przyczyną tych błędów jest albo brak wiedzy wykonawców, albo ich zwykłe niedbalstwo.


Tu nieszczelności wyszły na jaw dopiero po pewnym czasie

Wśród nieprawidłowości i wad wykonania, które mają wpływ na jakość izolacji dachowej i bieg gwarancji wymienić można kilka podstawowych grup. Oto one:
1. Nieprawidłowy układ warstw i dobór materiałów – może mieć wpływ zarówno na szybką mechaniczną, chemiczną lub mieszaną degradację membrany. (To zagadnienie zostanie omówione osobnym artykułem, gdyż jego zakres jest bardzo szeroki.)

2. Nieprawidłowo wykonane obróbki membraną obiektów zewnętrznych:
 • lokalizowanie wyjść instalacji odgromowej w strefie wywinięcia membrany PCV na ściankę attykową;
 • łączenie obróbek blacharskich na zakład z uszczelnieniem styku materiałami uszczelniającymi;
 • brak listew dociskowych na zakończeniu izolacji, mocowanych mechanicznie i zabezpieczonych materiałem trwale plastycznym (np. rekomendowanym przez nas Silkaflexem);
 • stosowanie do uszczelnień różnego rodzaju silikonów;
 • stosowanie różnego rodzaju materiałów uszczelniających bez wcześniejszego sprawdzenia ich kompatybilności z membraną PCV;
 • stosowane listwy wykonane są często z nieodpowiedniego profilu lub ze zbyt cienkiej blachy oraz są za rzadko mocowane do podłoża;
 • wykonywanie doraźnych napraw powłok PCV materiałami innego dostawy bez właściwego przygotowania powierzchni i neutralizacji miejsc połączeń.


Wyłożona na attykę membrana PCV jest wtórnie przebita źle obrobioną podstawą instalacji odgromowej

Najczęstsze błędy w rozwiązaniach obróbek blacharskich attyk to:
 • mocowanie obróbek w sposób nie umożliwiający kompensacji odkształceń temperaturowych arkuszy, tj. mocowanie obróbki do wierzchu attyki na sztywno, poprzez bezpośrednie przykręcenie lub przybicie mocowanego elementu;
 • nieprawidłowe wymiary obróbek, tj. za mały okap i za mała wysokość pionowych ramion profilu;
 • brak spadku poprzecznego, który powinien wynosić min. 2% w kierunku do środka dachu;
 • brak właściwego podparcia obróbek, dostosowanego do grubości blachy.


Wykonanie obróbek blacharskich to czyste partactwo

Dla obróbek z blach do grubości 1,0 mm powinna być wykonana podkonstrukcja ciągła – np. kątownik z blachy grubości 1 mm mocowany do sklejki lub płyty OSB.

3. Wadliwe połączenia membran PCV:
 • niedogrzania połączeń;
 • szwy nieoczyszczone;
 • połączenia przepalone;
 • połączenia nie wykończone.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest prawidłowe wykonanie zakładów, które w wypadku materiałów bitumicznych muszą mieć szerokość min. 8 cm, a w przypadku pokryć z tworzywa sztucznego – min. 4 cm.


Ponadto nie mogą występować tzw. styki krzyżowe (zbiegające się trzy pasma wykładzin). Należy je eliminować przez przesunięcie zakładów, a jeśli nie jest to możliwe, zabezpieczyć je przed zjawiskiem podciągania wody, stosując masy i kity trwale plastyczne (zgodnie z zaleceniami producenta membrany).

Problemem jest zwłaszcza wykrycie i usunięcie przecieków przy szwach nieczyszczonych. Tu możliwa jest pierwotna szczelność połączenia – nieszczelności warstwy wodoszczelnej ujawniają się dopiero, gdy membrana przepracuje sezon lub kilka miesięcy, czasem 2 lata (lub dłużej).


Nieszczelnie wykonana podbudowa izolacją pod okna ALU

4. Wadliwe wykonanie obiektu zewnętrznego – przykładowe zdjęcia niewłaściwie wykonanych obróbek i stojanów.


Niesystemowe rozwiązanie izolacji mocowania instalacji odgromowej

5. Wadliwy styk izolacji z obiektami zewnętrznymi

6. Uszkodzenia wynikające z niedoświadczenia wykonawcy.
Widoczne są łatwe do usunięcia, gorzej z tymi, które „dojrzewają”, jak nadpalenia od gorących iskier czy mikroprzecięcia. Nierzadkie są też małe przecięcia membrany przy jej układaniu. Trudno je wykryć przy kontroli optycznej, a ujawniają się one dopiero przy próbach wodnych.


Dla porównania: prawidłowo wykonana izolacja zaczepu alpinistycznego na wewnętrznej, pionowej powierzchni attyki

Błędy własne wykonawcy można też podzielić w inny sposób – na łatwe do wykrycia i „dojrzewające”. Szczególnie te drugie są przykre dla gwaranta.


Przypalenie iskrami szlifierki

Jedynym sensownym sposobem na ich eliminowanie jest szkolenie pracowników poprzez demonstrowanie na pokazach i fotografiach przyczyn powstałych uszkodzeń i wpajanie wszystkim uczestnikom prac wykonywanych na danym pokryciu: a więc dekarzom, blacharzom, monterom instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, elektrykom i in., że każde uszkodzenie można wykryć i usunąć niewielkim kosztem, jeśli tylko zostanie zgłoszone.


Przypalenie spowodowane źle odłożoną zgrzewarką

W naszej praktyce wręcz nagradzamy takie zgłoszenia. Rachunek ekonomiczny wskazuje bowiem wyraźnie, że to opłacalna metoda eliminowania wad ukrytych montażu.


Przypalenie iskrami szlifierki

mgr inż. Krzysztof Witkowski,
inż. Janusz Nowak
Hydro8izolacje Sp. z o.o.
www.hydro8izolacje.pl

Źródło: Dachy Płaskie, nr 1 (2) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Dachowe powłoki hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych
Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych
Jednowarstwowe hydroizolacje dachowe: bitumiczne i/czy z tworzyw sztucznych?
Folie dachowe z tworzyw sztucznych na dachy płaskie
Zgrzewarka do membran z tworzyw sztucznych
Membrana hydroizolacyjna z tworzywa sztucznego
Grad a hydroizolacja z tworzyw sztucznych
Dachy płaskie z membran z tworzyw sztucznych
Błędy w mocowaniu warstw dachu płaskiego
Klasyczne błędy przy wykonywaniu dachów płaskichDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się