.
Strona główna | Technika i technologieJednowarstwowe pokrycie na lekkie dachy przemysłowe

Jednowarstwowe pokrycie na lekkie dachy przemysłowe

Lekkie dachy przemysłowe to duże wyzwanie dla hydroizolacji. Na ich konstrukcje działają różnego rodzaju obciążenia: drgania, wibracje, wpływy pogodowe i sposób użytkowania obiektu. Pokrycie na taki dach musi być wysokiej jakości, ale także korzystne cenowo.

Specjalnie dla takich dachów jednowarstwowy system pokrycia opracowała firma Bauder. Zasadniczym elementem systemu lekkiego dachu przemysłowego BauderPRO jest modyfikowana elastomerami papa bitumiczna BauderPRO F. Ten wysokiej jakości produkt został zaprojektowany do układania jednowarstwowego.

Odpowiednim podłożem dla systemu BauderPRO są wszystkie typowe lekkie konstrukcje dachowe, które pozwalają na osadzenie łączników mechanicznych do zabezpieczenia warstw. Są to: stalowe profile trapezowe, stropy z betonu lekkiego, deskowania – drewniane lub z tworzyw drewnianych.

Układanie i mocowanie
BauderPRO F układa się luźno na termoizolacji i zgodnie z normą DIN 1055 mocuje mechanicznie na zakładach. Minimalny spadek konstrukcji dachu powinien wynosić 2%. Zabezpieczenie warstw przed ssaniem wiatru następuje poprzez mocowanie mechaniczne. Zakłady podłużne i styki czołowe zgrzewane są gorącym powietrzem.


Papa BauderPRO F
Jednowarstwowe luźne układanie. Ten rodzaj układania zapewnia dużą możliwość przemieszczania się pokrycia na konstrukcjach podatnych na drgania. 

Mechaniczne mocowanie warstw układu. Specjalna wkładka nośna  papy BauderPRO F dopuszcza zwiększone obliczeniowe wymiarowanie obciążeń wiatrem wg normy DIN 1055, co oznacza mniejszą liczbę łączników mechanicznych na m2.

Do mocowania nadają się wszystkie powszechne stosowane łączniki, ale ich przydatność musi potwierdzić producent i jednocześnie przedłożyć świadectwo badań. Jeśli takiego świadectwa nie ma, za podstawę należy przyjąć obciążenie obliczeniowe, maksymalnie 0,4 kN na jeden łącznik. Ilość łączników wyznaczają wytyczne dla dachów płaskich, wzgl. norma DIN 1055.

Obliczenie obciążeń od ssania wiatru pozwala na zredukowanie ilości łączników.

Rozmieszczenie łączników. Łączniki należy rozmieszczać tak, aby ich podkładki znajdowały się równolegle do krawędzi papy, w odległości ok. 1 cm od brzegu.


System BauderPRO F: 1 – hydroizolacja z papy bitumicznej BauderPRO F; 2 – ocieplenie z płyt PIR, wełny mineralnej lub styropianu; 3 – paroizolacja


Mocowanie. Mocowanie odbywa się za pomocą automatycznego osadzaka z ogranicznikiem głębokości. Łączniki należy osadzać z wystarczającym naciskiem, lecz z niezbyt dużym zagłębieniem pobijaka. Płyty termoizolacyjne należy dodatkowo mechanicznie mocować, o ile nie są wystarczająco utrwalone przez mocowanie papy. Na wszystkich krawędziach budowli (krawędź dachu, przejściach przez dach, itp.) papę BauderPRO F należy przymocować na górnym pasie lub w odstępach co 25 cm.

Zgrzewanie zakładów. Sprawdzona metoda zgrzewania gorącym powietrzem łączy szybki i łatwy przebieg pracy, w prawie  każdych warunkach pogodowych z niezmiennie wysoką jakością spoiny. Optyczna kontrola połączenia umożliwia szybkie sprawdzenie poprawności wykonania.

Zgrzewanie. Najpierw zgrzewa się zakłady poprzeczne, dopiero potem podłużne. Wszystkie zakłady należy zgrzewać homogenicznie w jednym cyklu roboczym. Zakład poprzeczny powinien mieć szerokość 15 cm, z czego należy go zgrzać na szerokości co najmniej 8 cm. Przy układaniu hydroizolacji na styropianie należy go zabezpieczyć, np. metalową podkładką.

Na podstawie materiałów firmy Bauder

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (7) 2010


CZYTAJ WIĘCEJ

Zimowa realizacja pokrycia dachowego obiektu przemysłowego
Dachy przemysłowe z blachy trapezowej
Solary na dachy wielkopowierzchniowe i przemysłowe
Jednowarstwowe hydroizolacje dachowe: bitumiczne i/czy z tworzyw sztucznych?DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Zakład papy na dwa razy Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich