.
Strona główna | Technika i technologieOcieplenie stropodachu bez mostków termicznych

Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych

Jak połączyć dach płaski z attyką w taki sposób, aby nie powstawał tu mostek termiczny? Niżej podajemy schematyczne rozwiązanie.

Rys. 1. Strop i attyka nieocieplone

Rys. 1 przedstawia budynek przed ociepleniem. Strzałki wskazują drogi ucieczki ciepła; odwracając ich kierunek uzyskujemy drogi przenikania zimna z zewnątrz do wnętrza budynku. Załóżmy, że ściany nośne są murowane, a stropodach został wykonany z płyt żelbetowych. Kominy również są murowane z cegły. To wszystko w całości jest stabilne, monolityczne i praktycznie nieodkształcalne.


Rys. 2. Budynek ocieplony styropianem

Rys. 2 pokazuje ocieplenie stropodachu wykonane w sposób bezmostkowy. Do wypełniania szczelin absolutnie nie należy stosować pianki montażowej! Jest to częsta praktyka. Jak sama nazwa wskazuje, pianka montażowa służy jedynie do montażu okien, drzwi i innych elementów budowlanych. Pianka ma trwałość kilka miesięcy lub lat, a potem oddziela się od jednego lub drugiego elementu i wówczas powstają szczeliny powodujące przecieki podczas opadów atmosferycznych. Na rys. 2 pokazane jest ocieplenie bez mostków termicznych metodą znaną od dawna, dzisiaj stosowaną raczej z rzadka. Termoizolacja została wykonana wyłącznie ze styropianu, nie można więc bezpośrednio na nim wykonać pokrycia połaci. Najpierw należy wylać warstwę betonu grubości ok. 5–6 cm, zbrojonego siatką o oczkach 10 × 10 cm lub 15 × 15 cm z dylatacjami co 4 do 5 cm. Dopiero na takim sztywnym podłożu połać dachu może być pokryta materiałem pokryciowym. Przerywane strzałki oznaczają blokadę ucieczki ciepła z budynku.


Rys. 3. Ocieplenie ze stryroduru. Oznaczenia: a – styrodur, b – styropian

Rys. 3 przedstawia lepsze rozwiązanie – bez konieczności stosowania warstwy betonu, która powiększa ciężar dachu o około 150 kg/m2. Tutaj zastosowano (zaznaczając go literą „a”) styrodur lub polistyren – styropian ekstrudowany, czyli prasowany, o doskonałych właściwościach izolacyjnych i bardzo wytrzymały na obciążenia (do 20 t/m2). Do tego materiału można mocować obróbki i pokrywać materiałami pokryciowymi. Literą „b” oznaczono zwykły styropian. Przerywane strzałki oznaczają brak możliwości ucieczki ciepła z budynku. Obróbka blacharska części pionowej przylega da ocieplenia i jest przykryta warstwą: klej + siatka z włókna szklanego + klej, a na to ułożono tynk cienkowarstwowy. Przy takim wykonaniu woda deszczowa podczas opadów atmosferycznych spływa na pokrycie płaszczyzn dachu.


Rys. 4. Obróbki blacharskie: A – przy niskiej ścianie szczytowej, B – przy wysokiej ścianie szczytowej

N rys. 4 Autor przedstawił poprawne wykonanie obróbek blacharskich, bez zastosowania kleju czy silikonu.

Opracował:
inż. Edmund Ratajczak
Expronad

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (11) 2011


CZYTAJ WIĘCEJ

Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych
Hydroizolacja stropodachów - Systemowe rozwiązania Izolmat Gdańsk
Ocieplenie naturalne w 100%
Dach płaski na blasze trapezowej - jak ocieplać?DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Przenośne masy kotwiczące

Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących pracowników przed upadkiem wysokości. Jednak stałe punkty lub systemy ochronne nie zawsze są dostępne dla osób wykonujących pracę na dachu – rozwiązaniem problemu mogą się okazać przenośne masy kotwiczące. Czytaj więcej