Home
Strona główna | Technika i technologieZgrzewanie gorącym powietrzem

Zgrzewanie gorącym powietrzem

Posługiwanie się zgrzewarkami na gorące powietrze to chleb powszedni dla dekarzy, zwłaszcza tych pracujących na dachach płaskich. Tym ważniejsza jest więc umiejętność prawidłowej obsługi tych drogich urządzeń.

Samojezdny automat zgrzewający Laron

Powłoki hydroizolacyjne są sprzedawane w pasmach szerokości ok. 2,5 m. Aby utworzyć z nich szczelne pokrycie, należy je ze sobą połączyć. Jedną z możliwości łączenia jest zgrzewanie gorącym powietrzem. Wykonuje się to zgrzewarkami.

Ogólnie rzecz biorąc, zgrzewarki na gorące powietrze można podzielić na urządzenia ręczne i automaty.

Manualnie lub automatycznie
Zgrzewarek ręcznych używa się do prac na mniejszych połaciach, do łączenia szwów i wykańczania detali jak narożniki czy połączenia z odpływami i świetlikami, a także do napraw. Praca z ręczną zgrzewarką jest pracochłonna, a jakość połączeń w dużym stopniu zależy od umiejętności i zręczności pracownika.

O wiele bardziej oszczędna pod względem czasowym jest praca z automatem zgrzewającym. Jakość zgrzewów nim zrobionych nie ustępuje tym wykonanym ręcznie. Automatów używa się do łączenia długich szwów na większych obiektach. W zależności od zapotrzebowania, można je nabyć w różnych wersjach.

Trzy decydujące parametry
Powstanie trwałego i szczelnego szwu zgrzanego gorącym powietrzem zawsze zależy od trzech zasadniczych parametrów:
 • temperatury zgrzewania,
 • prędkości zgrzewania,
 • siły docisku.
Przybliżone wartości tych parametrów podają producenci zgrzewarek lub materiałów hydroizolacyjnych. Te trzy wielkości same zależą od warunków panujących w miejscu pracy, czyli temperatury zewnętrznej, wiatru, wilgotności powietrza, struktury podłoża itd., a także od rodzaju materiału i jego grubości. Z tego też powodu przed przystąpieniem do właściwego zgrzewania należy przeprowadzić próbę na kawałku materiału.

Poprawność dobrania ustawień można sprawdzić przeprowadzając mechaniczny test zrywania. Ponieważ większość dachowych automatów zgrzewających posiada jednostronny system dociskowy, to podłoże musi mieć taką twardość, żeby możliwe było powstanie odpowiedniego oporu. Oznacza to, że podłoże musi być odpowiednio gładkie i wytrzymałe. Jeśli jest ono zbyt miękkie lub nierówne, można tu użyć automatów z podwójnym systemem dociskowym, które mogą pracować niezależenie od rodzaju podłoża (jednak tylko przy zgrzewaniu powłok układanych luzem).

Błędy wykonawcze
Gdy wykonawca źle dobierze wspomniane wcześniej trzy podstawowe parametry (temperatura zgrzewania, prędkość i siła docisku), pojawią się typowe błędy:
 • Zbyt wysoka temperatura
 • Ustawienie zbyt wysokiej temperatury może w najgorszym przypadku spowodować perforację i przepalenie hydroizolacji. W konsekwencji ucierpieć może również materiał znajdujący się pod powłoką, np. termoizolacja.
 • Zbyt niska temperatura
 • Gdy temperatura jest zbyt niska, nie dojdzie do plastyfikacji materiału lub też będzie ona niedostateczna – nie powstanie prawidłowy zgrzew.
 • Zbyt duża siła docisku
 • Materiał leżący pod zgrzewaną membraną może ulec zmiażdżeniu lub stopione tworzywo wypłynie zbyt daleko poza zakład, a ilość pozostała w szwie będzie niewystarczająca do wytworzenia optymalnego połączenia.
 • Zbyt wysoka prędkość zgrzewania
 • Nieprawidłowe dobranie prędkości zgrzewania również ma wpływ na jakość zgrzewu. Gdy jest ona zbyt duża, materiał nie ulegnie odpowiedniej plastyfikacji, gdyż nie zostanie od wystarczająco podgrzany.
 • Zbyt niska prędkość zgrzewania
 • Zbyt wolne przesuwanie automatu, zwłaszcza w połączeniu ze zbyt wysoką temperaturą może spowodować uszkodzenie hydroizolacji, a nawet materiału znajdującego się pod nią.

Urządzenia    
Urządzenia produkcji Herz dzielą się na trzy grupy: 
 • urządzenia ręczne,
 • automaty samojezdne,
 • osprzęt.

Do pierwszej grupy zalicza się zgrzewarkę o nazwie handlowej Rion i nagrzewnicę powietrza Eron. Oba urządzenia posiadają nową ergonomiczną budowę pozwalającą na wygodne i proste wykorzystanie przy pracach wykończeniowych np. przy świetlikach, kominach, attykach itp. Rion i Eron posiadają wbudowany regulator temperatury utrzymujący na wylocie zadaną wartość gorącego powietrza. Oba urządzenia wyposażone są w elektroniczną ochronę elementu grzejnego, rurę osłonową eliminującą możliwość oparzenia, a także automatyczne odłączanie silnika przy minimalnej długości szczotek. Zgrzewarka ręczna Rion jest przystosowana do pracy z napięciem 230 V i posiada maksymalną moc 1550 W. Regulacja temperatury odbywa się bezstopniowo w granicach 20–650°C, a maksymalny wydatek powietrza wynosi 230 l/min. Nagrzewnica Eron także przeznaczona jest do pracy z napięciem 230 V i posiada maksymalną moc 3400 W. Głównym przedstawicielem grupy automatów samojezdnych jest urządzenie o nazwie Laron. Automat ten bez problemu zgrzewa folie dachowe z PCV-P, PE, ECB, EPDM, CSPE, TPO i – w bogatszej wersji  – elastomery bitumiczne. Ważący ok. 23 kg automat przeznaczony jest do pracy ciągłej na dużych połaciach dachu, gdzie do szybkiego i starannego wykonania prac przywiązuje się ogromną wagę. Urządzenie zaopatrzone jest dodatkowo w odpowiednie ciężarki dociskowe, zapewniające solidność wykonanego zgrzewu. Temperatura oraz prędkość zgrzewania regulowane są elektronicznie, co oznacza, że urządzenie utrzymuje zadane przez operatora parametry niezależnie od wahań napięcia, zmiennych warunków atmosferycznych (duży wiatr) i nierówności podłoża. Ważnym czynnikiem wpływającym na wysoką ocenę tego urządzenia jest jego szybkość. Laron może pracować na napięciu 230 lub 400 V. W zależności od wersji, moc wynosi 4600 W (230 V) lub 5700 W (400 V). Temperatura regulowana jest bezstopniowo w zakresie od 20°C do 650°C. Automat Laron można przezbroić w szersze dysze i wałki dociskowe oraz wykorzystywać go do zgrzewania pokryć dachowych z termozgrzewalnych elastomerów bitumicznych.


Zgrzewarka ręczna Rion

Serwis przedłuża żywotność
Regularne serwisowanie urządzeń znacznie przedłuża ich żywotność i zapewnia stałą dobrą jakość połączeń. Generalnie przed przystąpieniem do pracy w zgrzewarkach należy kontrolować, czy filtr powietrza jest czysty i przepuszczalny. W razie potrzeby można go wyczyścić zwykłym pędzlem. Gdy filtr jest zatkany, zgrzewarka nie będzie mogła pobrać odpowiednich ilości powietrza. Efektem może byc np. niedokładnie zgrzane połączenie lub przepalony element grzejny w zgrzewarce.

Podobny negatywny wpływ na efekt pracy ma uszkodzona lub mocno zanieczyszczona dysza. Brudne dysze można oczyścić szczotką drucianą. Sprawdzać należy także przewód zasilający, czy nie jest uszkodzony.

Przy korzystaniu z automatów zgrzewających zaleca się ponadto skontrolowanie ustawienia dyszy. Można je wyregulować wkrętakiem. Silikonowa rolka dociskowa także nie powinna wykazywać śladów mechanicznych uszkodzeń. Gdy jest ona popękana, ma ubytki, może nie wywierać odpowiedniego nacisku na zgrzewany materiał. Oczywiście same zgrzewarki również należy utrzymywać w stanie czystym i oliwić lub smarować w wymaganych miejscach i odstępach czasu.

Zgrzewarki powinno się przewozić w specjalnych skrzynkach, co chroni je przed mechanicznymi uszkodzeniami w transporcie.

Na podstawie materiałów firmy
Herz Polska Sp. z o.o.

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (7) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Zgrzewarki na gorące powietrze
Nowa zgrzewarka samojezdna
Zgrzewarka do membran z tworzyw sztucznych
Zgrzewanie gorącym powietrzemDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
repliki zegarków