Home
Strona główna | Technika i technologieZgrzewanie bez ognia. Automaty Leister

Zgrzewanie bez ognia. Automaty Leister

Podczas budowy nowej hali tenisowej użyto wielu różnych materiałów. Wykonawcy musieli więc zastosować różne techniki zgrzewania. Najważniejszym warunkiem była praca bez otwartego ognia.

Widoczny na zdjęciu Bitumat B2 zaprojektowano specjalnie do bezpłomieniowego zgrzewania pap bitumicznych

Nowa podwójna hala tenisowa mieści 5 kortów, kawiarnię i sale konferencyjne. Halę przykrywają dwa walcowe dachy o łącznej powierzchni 5000 m2. Spoczywają one na masywnej drewnianej konstrukcji. Na ułożonym na niej deskowaniu rozłożono najpierw paraizolację z pap zgrzewalnych elastomerowych. Na niej znalazła się gruba na 100 mm termoizolacja z skalnej wełny mineralnej i wreszcie całość nakryto 1,8-milimetrową membraną dachową PCV.

Do zgrzewania używano automatów firmy Leister. Wykonawca podkreślał fakt, że jeden producent jest w stanie dostarczyć urządzenia nadające się do wszystkich zastosowanych materiałów i prac.

Zgrzewanie bezpłomieniowe
Do zgrzewania pierwszej warstwy, czyli bitumicznej paroizolacji użyto zgrzewarki Bitumat B2. Ten automat na gorące powietrze został zaprojektowany specjalnie do łączenia pap elastomerowych. Na opisywanej hali z drewnianą konstrukcją korzystanie z otwartego płomienia było wykluczone – tym bardziej w przypadku najniżej położonej warstwy.

Praca z jednym typem zgrzewarek na gorące powietrze jest nie tylko bezpieczniejsza, ale i ekonomiczniejsza: przy zgrzewaniu otwartym ogniem potrzebne są dwa cykle prac, czyli podgrzanie i dociśnięcie. Tu zaś wystarczyło tylko jedno przejście.


Dwa walcowe dachy mierzące ponad 5 tys. m2 pokryto z wykorzystaniem automatów zgrzewających Leister


Na trudnym, chwilami mocno pochylonym podłożu zgrzewanie automatem firmy Leister wykonywano z prędkością 5 m/min. Temperatura na wylocie wysokowydajnej dyszy wynosiła przy tym 620°C. Nawet na stromych częściach dachu Bitumat nie miał żadnych problemów z wjechaniem. Lekkie ruchy przestawnego drążka prowadzącego utrzymywały automat na wyznaczonym kursie.

Do zgrzewania membrany PCV również użyto produktów Leistera – automatów Varimat V2 i Uniroof E. Maksymalna prędkość robocza Varimata V2, wynosząca do 12 m/min. predestynuje go przede wszystkim do pracy na dużych połaciach dachowych. Mniejszy i poręczniejszy Uniroof E świetnie nadaje się do obróbki miejsc trudnodostępnych i położonych na krawędziach. Na hali automat ten zgrzewał przede wszystkim na bardzo stromych odcinkach i łączył szwy poprzeczne.

Na podstawie materiałów
firmy Leister


Źródło: Dachy Płaskie, nr 1 (14) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Profesjonalne zgrzewanie pokryć dachowych
Elektronarzędzia do zgrzewania na dachu płaskim
Automat zgrzewający
Zgrzewarki na gorące powietrze
Zgrzewanie gorącym powietrzem
Nowa zgrzewarka samojezdna
Zgrzewarka do membran z tworzyw sztucznych
Automat zgrzewający przy krawędzi
Dach z "dziurami"
Zgrzewanie gorącym powietrzem
Obsługa palnikaDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Zielone dachy - sposób na retencję rozproszoną w miastach

Od początku XIX wieku rozwiązaniem problemu dużego spływu wód deszczowych było ich ujęcie i odprowadzenie do odbiornika zamkniętymi kanałami podziemnymi. W obecnych czasach, przy znacznym uszczelnieniu powierzchni terenów zurbanizowanych, a tym samym zlikwidowaniu wielu miejsc naturalnej infiltracji i retencji, zastosowanie w dalszym ciągu tylko tradycyjnych systemów służących szybkiemu odprowadzeniu nadmiaru wody z powierzchni zabudowanych jest niewystarczające. Czytaj więcej

OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew

Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy

Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie opaski żołądkowe i balony wewnątrzżołądkowe do chirurgicznego leczenia otyłości

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-095/2016

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Na dostawę produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka

repliki zegarków