Home
Strona główna | Technika i technologieSystemy intensywnego zazielenienia dachów

Systemy intensywnego zazielenienia dachów

Na dachach zielonych stosuje się dwa rodzaje zazielenienia roślinnego: ekstensywne i intensywne. Ogrody ekstensywne są tańsze w wykonaniu oraz utrzymaniu, natomiast intensywne wiążą się z większymi kosztami – zarówno wykonania samego dachu, jak i konstrukcji zdolnej do przeniesienia znacznych obciążeń. Pielęgnacja zazielenienia intensywnego także wymaga odpowiednio większych nakładów.

Zazielenienia intensywne mają wysokie wymagania statyczne i muszą być regularnie pielęgnowane. Przy odpowiednim ukształtowaniu warstwy wegetacyjnej, wystarczającym nawodnieniu i zaopatrzeniu w składniki odżywcze, istnieje niemal nieograniczony wybór roślin, porównywalny do uprawy w ziemi – zachowując odpowiednie grubości warstwy wegetacyjnej na dachu można posadzić nawet drzewa. (Warto wiedzieć, że trawa, z uwagi na wysokie wymagania pod względem zaopatrzenia w wodę i składniki odżywcze, także stanowi formę zazielenienia intensywnego).

Szczególnie istotne jest zapewnienie stabilności drzew i krzewów przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych (np. zawirowaniami powietrza przy budynku, promieniowaniem itp.)

Rozwiązania drenażu
Systemy intensywnego zazielenienia dachów dają niemal nieograniczone możliwości kształtowania zieleni i przy prawidłowym wykonaniu mogą być użytkowane jako ogrody na dachach. Przy wyborze odpowiedniego układu zazielenienia najistotniejsze są wymagania stawiane warstwie drenażowej: Jak wysoka musi być zdolność gromadzenia wody? Jaka wydajność drenażu? W jakim stopniu warstwa drenująca musi być odporna na ściskanie? Jaki jest jej dopuszczalny ciężar? Czy musi nadawać się pod ścieżki dla ruchu pieszego oraz czy będzie ona również stosowana pod ciągi jezdne? Dzięki rozwiązaniom systemowym firmy Bauder możliwe staje się stworzenie różnorodnych form użytkowych: od łąk aż po uprawę drzew – czyt. ramka na nast. stronie.

Pielęgnacja obiektu ukończonego
Substraty wegetacyjne Bauder charakteryzują się wysoką zdolnością gromadzenia wody. Pomimo tego w przypadku utrzymującej się suszy, powierzchnie zielone, a zwłaszcza trawniki, będące szczególnie wymagającym sposobem zazielenienia intensywnego muszą być regularnie nawadniane. Dzięki elementom gromadzącym wodę firmy Bauder dodatkowe nawadnianie można wprawdzie zredukować do minimum, jednak nie może być ono całkiem zaniechane. Decydujące znaczenie dla utrzymania zazielenienia intensywnego ma poza tym odpowiednie nawożenie. Substraty wegetacyjne Bauder do zazielenienia intensywnego generalnie nie są początkowo nasączane substancjami odżywczymi w celu uniknięcia ich wymycia. Dlatego w trakcie zakładania uprawy należy dostarczyć odpowiednie ilości składnika nawożącego. Dalsze zaopatrzenie w składniki odżywcze uzależnione jest od zapotrzebowania warstwy wegetacyjnej i musi zostać zapewnione w ramach pielęgnacji obiektu gotowego. Substraty składające się w przeważającej części ze składników mineralnych mają wiele zalet, a ponadto w porównaniu z substratami organicznymi są bardziej gruboziarniste. Bardziej gruboziarnista niż część dolna jest też frakcja znajdująca się u góry warstwy. Wskutek tego odpowiednie nawodnienie wraz z nawożeniem szczególnie w fazie początkowej ważniejsze jest przy zasadzaniu trawników z nasion niż w przypadku drzew i krzewów czy roślin wieloletnich. Alternatywę stanowi tutaj zastosowanie trawników z tzw. rolki.

Grubości warstwy wegetacyjnej
Zazielenienie intensywne wymaga również intensywnej pielęgnacji. Zakres czynności i wymagania stawiane fazie rozwoju i utrzymania zazielenienia intensywnego zawarte są w normie DIN 18919 „Rozwój i utrzymanie powierzchni zielonych”. Warto zauważyć, że w normach DIN zdefiniowane zostały tylko prace techniczne dotyczące warstwy wegetacyjnej. Nie znajdują się w nich natomiast informacje dotyczące robót hydroizolacyjnych. Odniesienie do wytycznych FLL (niem. Towarzystwo ds. Badań nad Rozwojem i Strukturą Krajobrazu) wskazuje, że konserwacja urządzeń technicznych, takich jak wpusty dachowe należy również do zakresu nadzoru i utrzymania obiektu ukończonego.

W przypadku drzew i krzewów dla ukształtowania warstwy wegetacyjnej obowiązuje zasada, że grubość warstwy substratu dla zazielenienia intensywnego nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rośliny. Dla trawników i podobnych pokryć grubość intensywnej warstwy wegetacyjnej powinna wynosić przynajmniej 20 cm.  


Na podstawie materiałów firmy
Bauder Polska

Źródło: Dachy Płaskie, nr 3 (8) 2010


CZYTAJ WIĘCEJ

Zielone dachy - błędy w projektowaniu i wykonaniu
Zielony dach - Jakich błędów nie popełniać
Zielony dach - nieograniczone możliwości
Dachy zielone. Kilka uwag o projektowaniu i realizacji
Substrat na dachy zielone
Dachy zielone a energooszczędność
Podstawy projektowania i założenia techniczne - Dachy zielone Bauder
Dachy zielone a spływy deszczowe
Błędy na zielonych dachach
Zielony dach oazą spokoju
Systemy dachów zielonych. Izolacja w zgodzie z naturą
Zielone dachy jako forma retencji wód opadowych
Intensywne układy zazielenienia dachuDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Zielone dachy - sposób na retencję rozproszoną w miastach

Od początku XIX wieku rozwiązaniem problemu dużego spływu wód deszczowych było ich ujęcie i odprowadzenie do odbiornika zamkniętymi kanałami podziemnymi. W obecnych czasach, przy znacznym uszczelnieniu powierzchni terenów zurbanizowanych, a tym samym zlikwidowaniu wielu miejsc naturalnej infiltracji i retencji, zastosowanie w dalszym ciągu tylko tradycyjnych systemów służących szybkiemu odprowadzeniu nadmiaru wody z powierzchni zabudowanych jest niewystarczające. Czytaj więcej

OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew

Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy

Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie opaski żołądkowe i balony wewnątrzżołądkowe do chirurgicznego leczenia otyłości

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-095/2016

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Na dostawę produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka

repliki zegarków