Home
Strona główna | Technika i technologiePokrycia membranowe

Pokrycia membranowe

Dachy płaskie są stałym i nierozerwalnym elementem otaczającej nas architektury. Pojęcie ich jednak stale multiplikuje i zmienia się dzięki zastosowaniu coraz nowocześniejszych materiałów. Znoszone są kolejne bariery, powstają projekty istniejące dotąd tylko w ludzkiej wyobraźni, dotychczas ograniczane możliwościami projektowymi i materiałowymi.

Coraz powszechniejszy jest trend do życia w zgodzie z naturą i tym samym dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne poprzez produkowanie i stosowanie materiałów podlegających całkowitemu recycklingowi, bez zawartości agresywnej, szkodliwej chemii. Obniżanie zapotrzebowania energetycznego zarówno przy produkcji materiałów, jak i późniejszej eksploatacji budynków ma coraz większe znaczenie przy projektowaniu, konstruowaniu i wytwarzaniu materiałów budowlanych.

Jednym z etapów drogi w kierunku nowoczesności w duchu ekologii jest wdrażanie i stosowanie jednopowłokowych materiałów hydroizolacyjnych, tzw. membran dachowych. Dzięki ich walorom użytkowym, prostocie montażu, sprawdzonym rozwiązaniom i wysokiej trwałości można pozwolić sobie na dużą architektoniczną swobodę.

Dach płaski coraz częściej pełni funkcję piątej elewacji lub powierzchni użytkowej. Dzięki kompletnym systemom możliwe jest kompleksowe wykonanie dachu i jego zabudowy, a dzięki rozwiązaniom funkcjonalnym wrastają możliwości kształtowania otoczenia i odzyskiwania zabranych przez ekspansje tradycyjnego budownictwa terenów.


Formowanie architektury zieleni na dachach płaskich to element istotny ze względu na możliwości gromadzenia i przechowywania wód opadowych, a także możliwość kształtowania terenów biologicznie czynnych w obszarach ograniczonej zabudowy.

Najwyższej jakości membrany dachowe o wieloletniej żywotności (co najmniej 30 lat) wykonuje się z najbardziej zaawansowanych technologicznie tworzyw sztucznych dostępnych na rynku:
  • EPDM – membrana alwitra Evalastic®,
  • EVA – membrana alwitra Evalon®,
  • PIB – membrana FDT Rhepanol®.
Tworzywa te są odporne na bitumy, dzięki czemu możliwe jest ich układanie bezpośrednio na stare poszycia papowe, jak i na obiekty nowe. Systemy klejone nie są tu przeszkodą, do mocowania izolacji można używać mas bitumicznych klejących na zimno i gorąco. Membrany te można też układać na ciężkich paroizolacjach bitumicznych.


Membrany występują w nominalnych grubościach 1,80 mm, 2,20 mm i 2,50 mm (przy czym homogeniczna wodoszczelna warstwa membrany ma grubość odpowiednio: 1,20, 1,50 i 1,80 mm). Membrany są materiałami rolowymi. Ich uszczelnianie następuje poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem bez użycia dodatkowych preparatów. Dzięki temu połączenie jest homogeniczne, jego wytrzymałość jest większa od wytrzymałości samego materiału, a sam zgrzew zachowuje wszystkie atuty zasadniczego materiału – w tym pełną szczelność i odporność na przerastanie korzeni. Produkcja materiałów odbywa się z zachowaniem wysokich norm środowiskowych, co potwierdza certyfikat EPD.

Duża elastyczność powłok pozwala na szerokie spectrum zastosowań materiałów, w tym również w systemach wierzchniego krycia i mocowania mechanicznego. Dzięki odpowiedniemu doborowi kolorystyki udaje się uzyskać również wysoki poziom odbicia promieni słonecznych (SRI 106 dla folii evalon w kolorze białym), co ma niebagatelne znaczenie w przypadku obiektów niskoemisyjnych (budynki pasywne). Wysoka plastyczność elastomerowych membran dachowych typu EVA, PIB i EPDM to również odporność na uszkodzenia mechaniczne, w tym także na coraz częstsze gradobicia. Łatwość formowania połączeń, przejść i dylatacji budynków to kolejne atuty poszyć membranowych.


Membrany dachowe to już kilkadziesiąt lat tradycji i doświadczeń zebranych na dachach całego świata. O jakości dachu membranowego świadczy również jego kompletność. To detale ostatecznie decydują o finalnym produkcie i satysfakcji użytkownika.

Systemy membran dachowych FDT/alwitra uzupełniają elementy odwodnienia, wentylacji przejść dachowych, a o estetykę dbają elementy wykończeniowe. Firma alwitra proponuje unikatową formułę aluminiowych obróbek blacharskich attykowych, szczytowych i tzw. „czapek”, a także detale dla powierzchni użytkowych tarasów, ogrodów etc.

To swoista „kropka nad i” w drodze do dachowej perfekcji.

Przemysław Grzesiek
FDT Polska Sp. z o.o.


Źródło: Dachy Płaskie, nr 1 (21) 2014
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Zielone dachy - sposób na retencję rozproszoną w miastach

Od początku XIX wieku rozwiązaniem problemu dużego spływu wód deszczowych było ich ujęcie i odprowadzenie do odbiornika zamkniętymi kanałami podziemnymi. W obecnych czasach, przy znacznym uszczelnieniu powierzchni terenów zurbanizowanych, a tym samym zlikwidowaniu wielu miejsc naturalnej infiltracji i retencji, zastosowanie w dalszym ciągu tylko tradycyjnych systemów służących szybkiemu odprowadzeniu nadmiaru wody z powierzchni zabudowanych jest niewystarczające. Czytaj więcej

OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew

Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy

Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie opaski żołądkowe i balony wewnątrzżołądkowe do chirurgicznego leczenia otyłości

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-095/2016

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Na dostawę produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka

repliki zegarków