.
Strona główna | Technika i technologieDrenaż na użytkowych dachach zielonych

Drenaż na użytkowych dachach zielonych

Współczesne realizacje, mieszkaniowe czy też biurowe, nawiązując do wytycznych planów zagospodarowania przestrzennego obfitują w różnego rodzaju rozwiązania „zielone”, mające za zadanie zrekompensowanie zajętej pod budowlę powierzchni biologicznie czynnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i wykonawców, Dörken opracował i wprowadził do sprzedaży produkty drenażowe ze zintegrowaną geowłókniną filtracyjną, mające służyć jako skuteczny drenaż dla rozwiązań komunikacyjnych w dachach zielonych.

Tradycyjnie warstwy drenażowe w tego typu realizacjach opierały się na układzie warstw mineralnych separowanych od siebie geowłókninami filtracyjnymi. Systemy takie charakteryzowały się dużą miąższością warstw (a co za tym idzie ciężarem) oraz spadającą wraz z upływem czasu wydajnością.


Droga pożarowa na Delta®-Geo-Drain TP 800


Wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych na warstwę wierzchnią przy zastosowaniu drenażu mineralnego

Produkty proponowane przez firmę Dörken to geokompozyty dwuwarstwowe w postaci folii kubełkowej ze zintegrowaną geowłókniną. Oferowane są w kilku wersjach – podstawowe produkty to Delta®-Terraxx i Delta®-Geo-Drain TP 800, posiadające odporność na ściskanie odpowiednio 400 kN/m2 i 650 kN/m2. Oprócz  wysokiej odporności na ściskanie charakteryzują się one doskonałą wodoprzepuszczalnością (80 l/s zgodnie z normą EN ISO 11058), zdolnością przepływu wody w płaszczyźnie, a także wysoką trwałością po wbudowaniu (co najmniej 25 lat). Produkty Dörken są oferowane jako produkty budowlane i w związku z powyższym dysponują wszelkimi dokumentami koniecznymi do obrotu na rynku budowlanym. Wyprodukowane są z materiałów absolutnie nieszkodliwych dla środowiska i nie wpływają w sposób niekorzystny na jego funkcjonowanie po wbudowaniu. Mogą być stosowane w szerokim spektrum temperatur: od –30°C do +80°C.


Poniższy rysunek przedstawia przykładowe wykorzystanie omawianych materiałów.


Opis układu warstw: płyta żelbetowa ze spadkiem, hydroizolacja, mata drenażowa Delta®-Terraxx/Delta®-Geo-Drain TP 800, warstwa podbudowy, podsypka piaskowo–cementowa, kostka/płyty betonowe

Geokompozyty drenażowe do spełnienia następujące funkcje:
  • filtrowanie – zatrzymanie cząsteczek spławianych gruntu poddanych ciśnieniu spływowemu w miejscu filtracji bez utrudnienia przepływu wody, osłona przed zamuleniem,
  • drenaż – zebranie wód opadowych, gruntowych itp. przy umożliwieniu ich przepływu w przestrzeni pomiędzy kubełkami,
  • ochrona mechaniczna – zabezpieczają przed uszkodzeniem mechanicznym warstwy hydroizolacji znajdującej się poniżej,
  • stabilizują i wzmacniają trwałość użytkową oraz poprawiają mrozoodporność drogi.
Potencjalne miejsca do zastosowania Delta®-Terraxx i Delta®-Geo-Drain TP 800 to dachy płaskie, płyty nadgarażowe, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe oraz drogi pożarowe to. W tego typu realizacjach łączy się dach zielony z powierzchnią użytkową. Należy pamiętać o odpowiednim odprowadzeniu wody z powierzchni – nie tylko z elewacji, ale także i z konstrukcji – stosujemy tu wydajny drenaż powierzchniowy. Nowoczesne materiały produkcji Dörken zapewniają sprawne i szybkie odprowadzenie nadmiaru wody, zabezpieczają przed jej spiętrzeniem i odciążają konstrukcję (w stosunku do materiałów tradycyjnych). Są wydajne, proste w aplikacji i skuteczne w eksploatacji.


Jacek Dudziak

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (22) 2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Folia drenażowa gromadząca wodę
Wydajny drenaż Dorken Delta - Terraxx
Odporność ogniowa dachów zielonych a zagadnienia formalno-prawne
Płyta mfp(R) - zastosowanie przy budowie zielonego dachuDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Bezszwowa membrana hydroizolacyjna

Hydroizolacje bezszwowe zdobywają sobie coraz większa popularność. Od dawna już stosuje się je do uszczelniania trudnodostępnych miejsc czy obrabiania detali, lecz ich stosowanie na dużych powierzchniach rzędu setek i tysięcy metrów kwadratowych było nieekonomiczne. Istnieją jednak materiały, które się do tego nadają – stosuje je firma Kanik Roofing Sp. z o.o. Czytaj więcej