Home
Strona główna | Technika i technologieDrenaż na użytkowych dachach zielonych

Drenaż na użytkowych dachach zielonych

Współczesne realizacje, mieszkaniowe czy też biurowe, nawiązując do wytycznych planów zagospodarowania przestrzennego obfitują w różnego rodzaju rozwiązania „zielone”, mające za zadanie zrekompensowanie zajętej pod budowlę powierzchni biologicznie czynnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i wykonawców, Dörken opracował i wprowadził do sprzedaży produkty drenażowe ze zintegrowaną geowłókniną filtracyjną, mające służyć jako skuteczny drenaż dla rozwiązań komunikacyjnych w dachach zielonych.

Tradycyjnie warstwy drenażowe w tego typu realizacjach opierały się na układzie warstw mineralnych separowanych od siebie geowłókninami filtracyjnymi. Systemy takie charakteryzowały się dużą miąższością warstw (a co za tym idzie ciężarem) oraz spadającą wraz z upływem czasu wydajnością.


Droga pożarowa na Delta®-Geo-Drain TP 800


Wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych na warstwę wierzchnią przy zastosowaniu drenażu mineralnego

Produkty proponowane przez firmę Dörken to geokompozyty dwuwarstwowe w postaci folii kubełkowej ze zintegrowaną geowłókniną. Oferowane są w kilku wersjach – podstawowe produkty to Delta®-Terraxx i Delta®-Geo-Drain TP 800, posiadające odporność na ściskanie odpowiednio 400 kN/m2 i 650 kN/m2. Oprócz  wysokiej odporności na ściskanie charakteryzują się one doskonałą wodoprzepuszczalnością (80 l/s zgodnie z normą EN ISO 11058), zdolnością przepływu wody w płaszczyźnie, a także wysoką trwałością po wbudowaniu (co najmniej 25 lat). Produkty Dörken są oferowane jako produkty budowlane i w związku z powyższym dysponują wszelkimi dokumentami koniecznymi do obrotu na rynku budowlanym. Wyprodukowane są z materiałów absolutnie nieszkodliwych dla środowiska i nie wpływają w sposób niekorzystny na jego funkcjonowanie po wbudowaniu. Mogą być stosowane w szerokim spektrum temperatur: od –30°C do +80°C.


Poniższy rysunek przedstawia przykładowe wykorzystanie omawianych materiałów.


Opis układu warstw: płyta żelbetowa ze spadkiem, hydroizolacja, mata drenażowa Delta®-Terraxx/Delta®-Geo-Drain TP 800, warstwa podbudowy, podsypka piaskowo–cementowa, kostka/płyty betonowe

Geokompozyty drenażowe do spełnienia następujące funkcje:
  • filtrowanie – zatrzymanie cząsteczek spławianych gruntu poddanych ciśnieniu spływowemu w miejscu filtracji bez utrudnienia przepływu wody, osłona przed zamuleniem,
  • drenaż – zebranie wód opadowych, gruntowych itp. przy umożliwieniu ich przepływu w przestrzeni pomiędzy kubełkami,
  • ochrona mechaniczna – zabezpieczają przed uszkodzeniem mechanicznym warstwy hydroizolacji znajdującej się poniżej,
  • stabilizują i wzmacniają trwałość użytkową oraz poprawiają mrozoodporność drogi.
Potencjalne miejsca do zastosowania Delta®-Terraxx i Delta®-Geo-Drain TP 800 to dachy płaskie, płyty nadgarażowe, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe oraz drogi pożarowe to. W tego typu realizacjach łączy się dach zielony z powierzchnią użytkową. Należy pamiętać o odpowiednim odprowadzeniu wody z powierzchni – nie tylko z elewacji, ale także i z konstrukcji – stosujemy tu wydajny drenaż powierzchniowy. Nowoczesne materiały produkcji Dörken zapewniają sprawne i szybkie odprowadzenie nadmiaru wody, zabezpieczają przed jej spiętrzeniem i odciążają konstrukcję (w stosunku do materiałów tradycyjnych). Są wydajne, proste w aplikacji i skuteczne w eksploatacji.


Jacek Dudziak

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (22) 2014

CZYTAJ WIĘCEJ

Folia drenażowa gromadząca wodę
Wydajny drenaż Dorken Delta - Terraxx
Odporność ogniowa dachów zielonych a zagadnienia formalno-prawne
Płyta mfp(R) - zastosowanie przy budowie zielonego dachuDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Zielone dachy - sposób na retencję rozproszoną w miastach

Od początku XIX wieku rozwiązaniem problemu dużego spływu wód deszczowych było ich ujęcie i odprowadzenie do odbiornika zamkniętymi kanałami podziemnymi. W obecnych czasach, przy znacznym uszczelnieniu powierzchni terenów zurbanizowanych, a tym samym zlikwidowaniu wielu miejsc naturalnej infiltracji i retencji, zastosowanie w dalszym ciągu tylko tradycyjnych systemów służących szybkiemu odprowadzeniu nadmiaru wody z powierzchni zabudowanych jest niewystarczające. Czytaj więcej

OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew

Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy

Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie opaski żołądkowe i balony wewnątrzżołądkowe do chirurgicznego leczenia otyłości

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-095/2016

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Na dostawę produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka

repliki zegarków