Home
Strona główna | Technika i technologieDachGam - niezawodny izolator dachów zielonych

DachGam - niezawodny izolator dachów zielonych

Szczelne oraz niezawodne zabezpieczenie wodochronne dachu budynku jest jednym z najistotniejszych zagadnień przy wykonywaniu pokrycia dachu. Zabezpieczenie takie zapewniają membrany dachowe DachGam, produkowane przez Gamrat S.A.

Membrany dachowe DachGam to nowa generacja powłok dachowych przeznaczonych do krycia dachów w budynkach przemysłowych, administracyjno-biurowych, budownictwie mieszkaniowym oraz do renowacji starych dachów. Membrany DachGam idealnie nadają się do zastosowania jako warstwa izolacyjna w dachach zielonych (odwróconych), które cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród architektów, jak również inwestorów. Pierwsze wiszące ogrody istniały już w Babilonie. Aktualne trendy, wymogi estetyczne i urbanizacyjne oraz troska o środowisko naturalne kreują powrót do zielonej architektury. Dachy zielone dobrze tłumią hałas, a ponadto mogą stanowić miejsce do wypoczynku W dużych aglomeracjach miejskich, gdzie zaczyna brakować miejsca, mogą być wykorzystane na korty tenisowe, tarasy, parkingi itp. Zimą zapobiegają dużym utratom ciepła, latem zaś chronią przed nadmiernym nagrzewaniem się budynku. Wykorzystanie technologii dachów zielonych daje duże możliwości kreowania form architektonicznych. Zastosowanie różnego typu zieleni nadaje obiektom i terenom je otaczającym indywidualny wygląd i charakter. Membrany DachGam cechują się bardzo wysoką jakością, o czym świadczą liczne nagrody, m.in. Złoty Medal MTP Budma 2010 oraz Godło „Teraz Polska”, przyznane w XXI edycji konkursu.

Membrany dachowe DachGam są materiałem wielowarstwowym:
Warstwa wierzchnia membrany odpowiedzialna jest za odporność na czynniki zewnętrzne takie jak:
 • promieniowanie UV,
 • działanie gazów emitowanych przez ciepłownie i przemysł,
 • naturalne starzenie,
 • ścieranie podczas chodzenia po dachu,
 • promieniowanie cieplne,
 • zaprószenie ogniem.
Warstwa zbrojenia służy utrzymaniu wysokich parametrów mechanicznych: wydłużenie, odporność na przebicie, odporność na rozdzieranie i rozciąganie.

Warstwa spodnia odpowiada za jakość zgrzewu (trwałe homogeniczne połączenie z warstwą wierzchnią następnego arkusza membrany).


Gamrat S.A. oferuje dwa rodzaje membran dachowych: DachGam S (membrana dachowa niezbrojona o gr. 1,2 mm; 1,5 mm) i DachGam SZ (membrana dachowa zbrojona siatką, o gr. całkowitej 1,2 mm; 1,5 mm; 1,8 mm oraz 2,0 mm).

Głównymi zaletami membran DachGam są:
 • niska masa powierzchniowa pokrycia (od 1,7 do 2,8 kg/m2),
 • odporność na czynniki atmosferyczne,
 • odporność na promieniowanie cieplne, zaprószenie ogniem,
 • duża wytrzymałość mechaniczna złącz zgrzewanych i klejonych,
 • pełna wodoszczelność,
 • łatwy montaż i w efekcie szybkie tempo robót przy stosunkowo małej pracochłonności,
 • możliwość stosowania na istniejące pokrycie,
 • kilkudziesięcioletnia trwałość bez konieczności konserwacji,
 • różnorodność zastosowania,
 • ekologiczność.

Na podstawie materiałów firmy Gamrat
www.gamrat.pl, www.dachgam.com.pl


Źródło: Dachy Płaskie, nr 3–4 (20) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Membrana dachowa DachGam - niezawodny materiał do ostatecznego krycia dachów płaskich
Membrany dachowe z PVC. DachGam
Niezawodna hydroizolacja dachowa. Membrana DachGam
Odporność ogniowa dachów zielonych a zagadnienia formalno-prawneDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Zielone dachy - sposób na retencję rozproszoną w miastach

Od początku XIX wieku rozwiązaniem problemu dużego spływu wód deszczowych było ich ujęcie i odprowadzenie do odbiornika zamkniętymi kanałami podziemnymi. W obecnych czasach, przy znacznym uszczelnieniu powierzchni terenów zurbanizowanych, a tym samym zlikwidowaniu wielu miejsc naturalnej infiltracji i retencji, zastosowanie w dalszym ciągu tylko tradycyjnych systemów służących szybkiemu odprowadzeniu nadmiaru wody z powierzchni zabudowanych jest niewystarczające. Czytaj więcej

OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew

Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy

Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie opaski żołądkowe i balony wewnątrzżołądkowe do chirurgicznego leczenia otyłości

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-095/2016

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Na dostawę produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka

repliki zegarków