.
Strona główna | Technika i technologieTesty obciążeń dynamicznych łączników dla dachów płaskich

Testy obciążeń dynamicznych łączników dla dachów płaskich

Podstawowym celem mechanicznego mocowania pokryć dachowych jest utrzymanie w długim okresie użytkowania zewnętrznej membrany wodoszczelnej w stabilnym położeniu na dachu - niezależnie od zmiennego oddziaływania warunków atmosferycznych (wiatr, opady i temperatura).

Do praktycznej weryfikacji zachowania się całego układu materiałów przy mechanicznym ich mocowaniu służą testy obciążeń dynamicznych zwane badaniem w skali naturalnej w Wytycznych do europejskich aprobat technicznych ETAG006: Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie.

Najważniejszy w tym badaniu jest fakt kompleksowego podejścia do naturalnego, pełnego układu na dachu, czego nie gwarantuje żaden inny typ badań z zakresu testów statycznych dla samego łącznika dachowego na wyrwanie z podłoża (obciążenie siłą osiową, wzdłuż łącznika). Testy obciążeń dynamicznych pozwalają na precyzyjne określenie wartości obciążeń, jakim może być poddany dany układ zabudowy na dachu. W czasie takiej próby następuje odzwierciedlenie rzeczywistych obciążeń występujących na dachu w okresie jego użytkowania. Badanie umożliwia wykrycie najsłabszych punktów, elementów układu oraz miejsc, gdzie w pierwszej kolejności nastąpi rozszczelnienie  poszycia dachowego.

Rzadko winny jest łącznikNależy pamiętać, iż w przypadku dachów płaskich mocowanych mechanicznie możemy mieć do czynienia z bardzo różnorodnymi przypadkami uszkodzeń powodującymi nieszczelności lub trwałe zniszczenie fragmentu poszycia. Zaliczyć do nich należy:
  • odklejenie membrany hydroizolacyjnej w zakładzie,
  • rozdarcie membrany,
  • przerwanie membrany w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca mocowania (przebicia),
  • wyrwanie membrany spod elementu dociskowego łącznika dachowego (podkładka, kołnierz tulei),
  • rozerwanie łącznika dachowego (poderwanie, przegięcie kołnierza lub podkładki, przeciągnięcie łba łącznika stalowego przez gniazdo tulei lub otwór podkładki),
  • wyrwanie łącznika dachowego z podłoża konstrukcyjnego,
  • rozwarstwienie się membrany dachowej.
Z przytoczonych przypadków zniszczenia tylko kilka odnosi się bezpośrednio do łącznika dachowego i jego mocowania w podłożu, a większość zależna jest od zachowania się membrany po jej mechanicznym zamocowaniu. Dlatego dla większego bezpieczeństwa tak istotna jest współpraca wykonawców pokryć dachowych z dostawcą/producentem zarówno materiałów hydro– i termoizolacyjnych, jak i łączników dachowych.

Symulatory i komputery
Testy obciążeń dynamicznych przeprowadza się na specjalnych symulatorach, gdzie badaną próbkę układu dachowego poddaje się wymuszonemu obciążeniu. Pomiaru dokonuje komputerowe oprzyrządowanie z czujnikami rejestrującymi dane do odczytu, archiwizacji i analizy wyników. Badaniu poddawany jest zestaw materiałów: membrana hydroizolacyjna, izolacja termiczna, podłoże (np. blacha, beton itp.) wraz z odpowiednim dla niego łącznikiem. Opis szczegółów związanych z wymiarami próbek, minimalnymi grubościami poszczególnych materiałów, liczbą i rozmieszczeniem łączników oraz przebiegiem testu i określeniem uzyskanych wyników jest zawarty w ETAG006.

Tabela obok zawiera zestawienie liczby powtórzeń obciążeń cząstkowych wraz z wartością siły obciążeniowej dla pojedynczego cyklu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że maksymalna siła obciążająca w danym cyklu występuje tylko dla jednego, pojedynczego obciążenia cząstkowego.


Zaleca się, aby pierwsze cztery cykle powtarzane były przy tej samej wartości siły maksymalnej 300 N. Potem każdy kolejny cykl odbywa się przy wartości maksymalnej siły obciążeniowej wyższej o 100 N od poprzedniej, czyli maksymalne siły obciążające dla kolejnych cykli wynoszą: 400 N, 500 N, 600 N…

Jednostkowe obciążenie siłą cząstkową powinno być wymuszone w czasie 1 sekundy i trwać w szczytowej wartości minimum 2 sekundy. Taki sposób cyklicznych obciążeń o zmiennych wartościach pozwala uwzględnić efekty zmęczenia połączenia testowanej hydroizolacji.

Podczas próby prowadzona jest obserwacja zachowania się połączenia membrany oraz elementów mocujących. Po zakończeniu każdego cyklu następuje ocena określonych parametrów. Test zostaje przerwany w przypadku, gdy nastąpi trwałe rozwarstwienie złącza na zakładzie, przerwanie ciągłości łącznika dachowego, wyrwanie łącznika z podłoża lub wysunięcie membrany spod podkładki lub kołnierza dociskowego tulei. Na podstawie wartości siły maksymalnej w ostatnim zaliczonym cyklu wylicza się obciążenie skorygowane Wskor na pojedynczy element mocujący. Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe Wdop przypadające na łącznik jest obliczane według wzoru:

Wdop = Wskor / ?m

gdzie:
?m jest współczynnikiem uwzględniającym cechy materiałowe i niższą jakość montażu (standardowo przyjmuje się ?m = 1,5).
Tak określone wartości obciążeń obliczeniowych mogą stanowić podstawę do opracowania przez producentów pokryć dachowych własnych standardów doboru i rozmieszczania elementów systemu mechanicznego mocowania.


Korzyści dla wszystkich

Dzięki długoletniemu doświadczeniu, prowadzonym pracom rozwojowym oraz licznym testom najpełniejszą wiedzą z zakresu parametrów wytrzymałościowych swoich produktów z wybranymi łącznikami dachowymi dysponują producenci membran dachowych. To doświadczenie i wiedza powinny być wykorzystane przez projektantów w celu najlepszego zaprojektowania szczegółowych rozwiązań na dachach płaskich. Wtedy również wykonawca pokrycia skorzysta z dodatkowych, szczegółowych informacji (kalkulacja/schemat rozmieszczenia systemu mocowania, przykłady detali obróbek na dachu, bezpośrednie szkolenia, nadzoru nad prowadzonymi pracami), co będzie skutkować dobrą jakością wykonywania i gwarancją długiej żywotności wraz ze szczelnością pokrycia.

Mariusz Pawlak
SFS Intec


Zdjęcia przedstawiają stanowisko do przeprowadzania testów obciążeń dynamicznych kompletnego układu warstw dachu

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (3) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Urządzenie do mocowania łączników
Łączniki dachowe
Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje?DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Zakład papy na dwa razy Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich