.
Strona główna | BranżaVIII Konferencja DAFA "Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego"

VIII Konferencja DAFA "Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego"

Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

Referaty, wygłoszone przez uznanych specjalistów i rzeczoznawców ppoż. omówią:

  • Wytyczne Stowarzyszenia DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case - study na bazie rysunków)./ mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; Członek: SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania; Stowarzyszenia Polska Wentylacja; grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki; OSPZPiSR. Autor wielu artykułów w prasie branżowej;
  • Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów - znaczenie formalne i praktyczne. / mgr inż. Maria Dreger - Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO;
  • Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej - z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. / mgr inż. Monika Hyjek - projektant, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego;
  • Wymagania i podejście ubezpieczycieli./ mgr inż. Robert Kuczkowski - koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Specjalista w zakresie oceny ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych obiektach.

Publikacja Stowarzyszenia DAFA: "Bezpieczeństwo pożarowe dachów"

Program konferencji zbudowany jest na kanwie zagadnień zawartych w najnowszej publikacji Stowarzyszenia DAFA: "Bezpieczeństwo pożarowe dachów".

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom,  inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

Konferencje DAFA są wydarzeniami, które już na stałe wpisały się w kalendarz spotkań przedstawicieli branży budowlanej, na których trzeba być. Patronem wydarzenia jest Miesięcznik DACHY.


Program konferencji
"Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego"

31 styczeń 2018 r. godz. 13:00-15:30, Pawilon 7, sala 1AB 

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA

12:45 – 13:00 

Rejestracja uczestników.

13:00 – 13:05

Piotr Olgierd Korycki

Otwarcie Konferencji.

13:05 – 13:10

Witold Okoński, Katarzyna Wiktorska

Prezentacja Stowarzyszenia DAFA.

13:10 – 13:35

Krzysztof Bagiński

Wytyczne DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case - study na bazie rysunków).

13:35 – 14:00

Maria Dreger

Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów – znaczenie formalne i praktyczne.

14:00 – 14:20

Przerwa kawowa.

14:20 – 14:45

Monika Hyjek

Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

14:45 – 15:10

Robert Kuczkowski

Wymagania i podejście ubezpieczycieli.

15:10 – 15:30

Panel dyskusyjny.

Źródło i zdjęcie: DAFA

DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Przenośne masy kotwiczące

Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących pracowników przed upadkiem wysokości. Jednak stałe punkty lub systemy ochronne nie zawsze są dostępne dla osób wykonujących pracę na dachu – rozwiązaniem problemu mogą się okazać przenośne masy kotwiczące. Czytaj więcej