.
Strona główna | BranżaSukces konferencji "DAchy i FAsady" - wyższy standard budownictwa"

Sukces konferencji "DAchy i FAsady" - wyższy standard budownictwa"

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA zorganizowało po raz drugi własną konferencję naukowo-techniczną. Odbyła się ona 26 stycznia br. podczas MTP Budma, a jej hasło przewodnie brzmiało: „DAchy i FAsady – wyższy standard budownictwa”.

Wysoka frekwencja w liczbie ponad 160 słuchaczy po raz kolejny dowiodła, jak ważną rolę odgrywa DAFA w doskonaleniu wiedzy i umiejętności.

Propozycje tematyczne konferencji "DAchy i FAsady" - wyższy standard budownictwa" skierowane były do przedstawicieli różnych gałęzi branży budowlanej zajmujących się w pracy zawodowej wykonawstwem dachów płaskich i fasad.

Program zawierał 7 referatów. Zostały one wygłoszone przez uznanych ekspertów wywodzących się z firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu DAFA, a treść wystąpień odnosiła się do ważnych zagadnień związanych z poprawnością projektowania i wykonawstwa dachów płaskich. Szczególną uwagę poświęcono lekkim konstrukcjom obiektów halowych, rozpatrywanym przez pryzmat ich ochrony przed hałasem oraz pożarem, jak też niekonwencjonalnym zastosowaniom płyt warstwowych w lekkiej obudowie. Równie ciekawie zaprezentowano referaty informujące o zastosowaniu nowoczesnych typów membran hydroizolacyjnych na dachach płaskich, a także aspekty interpretacji norm europejskich odnoszących się do przegród budowlanych.

Konferencję "DAchy i FAsady" - wyższy standard budownictwa" otworzył jej moderator – Mariusz Pawlak, autor opracowań i publikacji DAFA. Harmonogram konferencji zainaugurowała prezentacja Stowarzyszenia DAFA, poprowadzona przez Katarzynę Wiktorską koordynującą jego działalność oraz Joannę Burzyńską – Prezes Stowarzyszenia. Prelegentki podkreśliły rosnącą rangę Stowarzyszenia w standaryzacji i rozwoju branży budowlanej. Szczególną uwagę poświęcono nowej ofercie DAFA w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego – zespół wysokiej klasy specjalistów i doświadczonych ekspertów Stowarzyszenia DAFA oferuje usługi w postaci profesjonalnych opinii technicznych i ekspertyz budowlanych.

Ciąg dalszy wypełniły referaty:
  • „Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski?– Wytyczne DAFA” – odpowiedzi na to pytanie udzielił Witold Okoński, który omówił wybrane tezy publikacji technicznej: „DAFA DP 2.01”, stanowiącej kompendium definicji, wymagań, zastosowań i wytycznych dachów płaskich. Autor wskazał na ich niepodważalne znaczenie dla całej branży budowlanej;
  • „Dachy płaskie – nowoczesne membrany dachowe dla wymagających” – zespół autorów w składzie: Maciej Biskup, Maciej Borodzicz, Tomasz Kozłowski omówił nowoczesne membrany hydroizolacyjne;
  • „Ochrona przed hałasem w obiektach halowych z lekką obudową” – Piotr Olgierd Korycki zaprosił słuchaczy na krótki spacer po podstawowych zagadnieniach związanych z akustyką, przybliżając, czym jest hałas?
  • „Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach halowych z lekką obudową” – referentem był również Piotr Olgierd Korycki. Autor wyjaśniał: czym jest ogień, podając przykłady rozwiązań z zakresu lekkiej obudowy, podał definicje odporności ogniowej, reakcji na ogień, stopnia rozprzestrzeniania ognia.
  • Jak interpretować normy europejskie z zakresu przegród budowlanych? – Omówienie na przykładach. Złożoność problemu przedstawił Ryszard Klatt. Porównanie norm europejskich z opracowaniem IFD – i tym samym – Wytycznymi DAFA – nie wykazuje merytorycznych rozbieżności. Można zauważyć, że są to dokumenty nawzajem się uzupełniające. Materiały z tej samej grupy zastosowań mają identyczne metody badań ich właściwości. Pozwala to na lepsze i obiektywne porównywanie materiałów i wybranie najlepszego (optymalnego) – w zależności od klasy i kategorii obiektu. Projektant dobierając wymagania nie ma więc konieczności stosowania identycznych materiałów dla obiektów tymczasowych i wysokiej klasy obiektów użyteczności publicznej.
W trakcie panelu dyskusyjnego kończącego konferencję ekspertom DAFA zadawano sporo pytań, co dobrze świadczyło o dociekliwości słuchaczy i ich zaangażowaniu.

Katarzyna Wiktorska
Mariusz Pawlak
Stowarzyszenie DAFA


Z prezentacjami prelegentów konferencji "DAchy i FAsady" - wyższy standard budownictwa" można się zapoznać na www.dafa.com.pl

Źródło: Dachy Płaskie, nr 1 (14) 2012
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Sąd pod papą Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich