.
Strona główna | BranżaDAFA porządkuje sektor dachów zielonych

DAFA porządkuje sektor dachów zielonych

Jest szansa na poprawę jakości dachów zielonych w Polsce. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, nawiązało współpracę członkowską z FLL (Stowarzyszenie Kształtowania, Badania i Rozwoju Krajobrazu). Inicjatywa DAFA zakłada opracowanie polskich wytycznych dla dachów zielonych na podstawie tłumaczenia publikacji FLL "Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen" oraz rozszerzenie ich o przepisy polskie.

Dynamicznie rozwijający się rynek dachów zielonych w Polsce wymaga uregulowania, a normy FLL dostępne były dotąd jedynie w języku niemieckim i angielskim. Wytyczne dachów zielonych FLL są zbiorem zaleceń i norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata oraz uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

W ramach powołanej w DAFA Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, skupiającej wysokiej klasy specjalistów, rzeczoznawców oraz reprezentantów firm członkowskich, zostaną usystematyzowane uregulowania i wytyczne dla technologii dachów zielonych. Będzie to pierwsza publikacja na taką skalę w Polsce. Wydanie wytycznych Stowarzyszenie DAFA prognozuje jeszcze w tym roku.

Źródło: DAFA

CZYTAJ WIĘCEJ

Odporność ogniowa dachów zielonych a zagadnienia formalno-prawne
Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Przenośne masy kotwiczące

Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących pracowników przed upadkiem wysokości. Jednak stałe punkty lub systemy ochronne nie zawsze są dostępne dla osób wykonujących pracę na dachu – rozwiązaniem problemu mogą się okazać przenośne masy kotwiczące. Czytaj więcej