.
Strona główna | BranżaDAFA porządkuje sektor dachów zielonych

DAFA porządkuje sektor dachów zielonych

Jest szansa na poprawę jakości dachów zielonych w Polsce. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, nawiązało współpracę członkowską z FLL (Stowarzyszenie Kształtowania, Badania i Rozwoju Krajobrazu). Inicjatywa DAFA zakłada opracowanie polskich wytycznych dla dachów zielonych na podstawie tłumaczenia publikacji FLL "Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen" oraz rozszerzenie ich o przepisy polskie.

Dynamicznie rozwijający się rynek dachów zielonych w Polsce wymaga uregulowania, a normy FLL dostępne były dotąd jedynie w języku niemieckim i angielskim. Wytyczne dachów zielonych FLL są zbiorem zaleceń i norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata oraz uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

W ramach powołanej w DAFA Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, skupiającej wysokiej klasy specjalistów, rzeczoznawców oraz reprezentantów firm członkowskich, zostaną usystematyzowane uregulowania i wytyczne dla technologii dachów zielonych. Będzie to pierwsza publikacja na taką skalę w Polsce. Wydanie wytycznych Stowarzyszenie DAFA prognozuje jeszcze w tym roku.

Źródło: DAFA

CZYTAJ WIĘCEJ

Odporność ogniowa dachów zielonych a zagadnienia formalno-prawne
Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Bezszwowa membrana hydroizolacyjna

Hydroizolacje bezszwowe zdobywają sobie coraz większa popularność. Od dawna już stosuje się je do uszczelniania trudnodostępnych miejsc czy obrabiania detali, lecz ich stosowanie na dużych powierzchniach rzędu setek i tysięcy metrów kwadratowych było nieekonomiczne. Istnieją jednak materiały, które się do tego nadają. Czytaj więcej