.
Strona główna | Branża"DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego". Konferencja Stowarzyszenia DAFA

"DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego". Konferencja Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA zaprasza na Konferencję Naukowo-Techniczną „DAchy i FAsady – zielona przyszłość budownictwa miejskiego”. V edycja Konferencji odbędzie się 11 marca 2015 r. w Poznaniu i będzie towarzyszyć Międzynarodowym Targom Budownictwa Budma 2015. Konferencja ma na celu promocję idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz edukację w zakresie poprawnego projektowania i wykonania dachów i fasad zielonych.
Program konferencji kompleksowo obejmie tematykę dachów i ścian zielonych wskazując, że redukują one emisję CO2, zwiększają energoefektywność budynków, wpływają na poprawę retencji wody opadowej oraz pozwalają na odtworzenie obszarów zieleni utraconych przez zabudowę terenu.

Referaty, które zostaną wygłoszone przez uznanych ekspertów ze środowisk naukowych oraz specjalistów z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA, mają na celu:
  • popularyzację koncepcji zrównoważonego planowania przestrzeni miejskiej celem neutralizacji negatywnych skutków oddziaływania miejskiej wyspy ciepła, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców miasta,
  • zwiększenie świadomości dot. potrzeby retencjonowania wód opadowych w terenach zurbanizowanych, wynikającej m.in. ze zmieniającego się stopnia uszczelnienia powierzchni w miastach, przeciążenia istniejących systemów kanalizacyjnych itd.,
  • rozpowszechnianie technologii roślinnych ścian jako elementu architektury współczesnych miast,
  • edukację w zakresie poprawy i ujednolicenia standardów dla technologii zielonych dachów poprzez opracowane przez Stowarzyszenie DAFA „Wytyczne dachów zielonych”, bazujące na europejskich doświadczeniach FLL,
  • upowszechnienie polskich osiągnięć i doświadczeń w zakresie realizacji zielonych ścian i dachów,
  • prezentację zasad oceny jakości substratów na zielone dachy,
  • popularyzację wiedzy na temat prawidłowo wykonanych dachów zielonych, w tym wymagań technicznych oraz parametrów dla wykorzystywanych materiałów,
  • prezentację konstrukcji zielonych ścian z praktycznego punktu widzenia.
Program konferencji dedykowany jest architektom, projektantom, konstruktorom, inżynierom budowlanym, wykonawcom i generalnym wykonawcom dachów i fasad zielonych, deweloperom, inwestorom, wykładowcom i studentom uczelni budowlanych; przedstawicielom samorządów lokalnych.Konferencja DAFA będzie okazją do spotkania specjalistów z branży, platformą wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie rejestracji na www.dafa.com.pl – ilość miejsc ograniczona.

Patronat medialny nad Konferencją DAFA objęła redakcja DACHÓW i DACHÓW PŁASKICH

Źródło: Dachy Płaskie, nr 1 (24) 2015
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Sąd pod papą Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich