.
Strona główna | PrezentacjeMercor SA
Mercor SA

Adres: ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
woj. pomorskie
Email: mercor@mercor.com.pl
WWW: www.mercor.com.pl
Telefon: 58 341 42 45
Fax: 58 341 39 85
Produkty Opis Liczba wyświetleń: 10673

Misja, strategia

Nadrzędnym celem Grupy Mercor jest ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Plany strategiczne Grupy Mercor obejmują trzy podstawowe kierunki działań, które mają zapewnić Spółce wzrost sprzedaży, udziału w rynku, a w efekcie także zwiększenie zysku. Są to:
 • Dalszy wzrost efektywności, głównie poprzez optymalizację procesów biznesowych i konsolidację wewnętrzną Grupy Mercor w ramach struktury określonej i rozwijanej po transakcji z Grupą ASSA ABLOY:
  • usprawnienie zarządzania pionami produktowymi w ramach Grupy Mercor
  • wzrost jakości obsługi klientów - poprawa komunikacji z klientami
 • Dalszy rozwój sprzedaży:
  • kontynuacja ekspansji na strategicznych rynkach eksportowych
  • rozwój sprzedaży na rynkach macierzystych: czeskim, słowackim, ukraińskim poprzez nowe spółki zależne: Mercor Czech Republic, Mercor Slovakia i Mercor UA
  • pozyskiwanie nowych rynków zbytu
  • rozwój sprzedaży w wybranych segmentach gospodarki
  • rozwój sprzedaży usług serwisowych
 • Wprowadzanie do oferty nowych, lepszych produktów w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Strategia Grupy zakłada utrzymanie i pogłębianie własnego modelu biznesowego polegającego na dostawie kompleksowych rozwiązań.
TEMAT MIESIĄCA
Zielone dachy w Polsce

Z roku na rok przybywa w Polsce budynków z ogrodami na dachach. Popularyzacja tej technologii wiąże się z wieloma korzyściami, jakie niosą za sobą takie rozwiązania, zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym. Do zalet tego typu budownictwa możemy zaliczyć m.in. retencję wody deszczowej, izolacje hałasu oraz termiczną. Czytaj więcej