.
Strona główna | PrezentacjeMercor SA
Mercor SA

Adres: ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
woj. pomorskie
Email: mercor@mercor.com.pl
WWW: www.mercor.com.pl
Telefon: 58 341 42 45
Fax: 58 341 39 85
Produkty Opis Liczba wyświetleń: 10231

Misja, strategia

Nadrzędnym celem Grupy Mercor jest ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Plany strategiczne Grupy Mercor obejmują trzy podstawowe kierunki działań, które mają zapewnić Spółce wzrost sprzedaży, udziału w rynku, a w efekcie także zwiększenie zysku. Są to:
 • Dalszy wzrost efektywności, głównie poprzez optymalizację procesów biznesowych i konsolidację wewnętrzną Grupy Mercor w ramach struktury określonej i rozwijanej po transakcji z Grupą ASSA ABLOY:
  • usprawnienie zarządzania pionami produktowymi w ramach Grupy Mercor
  • wzrost jakości obsługi klientów - poprawa komunikacji z klientami
 • Dalszy rozwój sprzedaży:
  • kontynuacja ekspansji na strategicznych rynkach eksportowych
  • rozwój sprzedaży na rynkach macierzystych: czeskim, słowackim, ukraińskim poprzez nowe spółki zależne: Mercor Czech Republic, Mercor Slovakia i Mercor UA
  • pozyskiwanie nowych rynków zbytu
  • rozwój sprzedaży w wybranych segmentach gospodarki
  • rozwój sprzedaży usług serwisowych
 • Wprowadzanie do oferty nowych, lepszych produktów w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Strategia Grupy zakłada utrzymanie i pogłębianie własnego modelu biznesowego polegającego na dostawie kompleksowych rozwiązań.
TEMAT MIESIĄCA
Bezszwowa membrana hydroizolacyjna

Hydroizolacje bezszwowe zdobywają sobie coraz większa popularność. Od dawna już stosuje się je do uszczelniania trudnodostępnych miejsc czy obrabiania detali, lecz ich stosowanie na dużych powierzchniach rzędu setek i tysięcy metrów kwadratowych było nieekonomiczne. Istnieją jednak materiały, które się do tego nadają – stosuje je firma Kanik Roofing Sp. z o.o. Czytaj więcej