.
Strona główna | PrezentacjeMercor SA
Mercor SA

Adres: ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
woj. pomorskie
Email: mercor@mercor.com.pl
WWW: www.mercor.com.pl
Telefon: 58 341 42 45
Fax: 58 341 39 85
Produkty Opis Liczba wyświetleń: 11111

Misja, strategia

Nadrzędnym celem Grupy Mercor jest ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Plany strategiczne Grupy Mercor obejmują trzy podstawowe kierunki działań, które mają zapewnić Spółce wzrost sprzedaży, udziału w rynku, a w efekcie także zwiększenie zysku. Są to:
 • Dalszy wzrost efektywności, głównie poprzez optymalizację procesów biznesowych i konsolidację wewnętrzną Grupy Mercor w ramach struktury określonej i rozwijanej po transakcji z Grupą ASSA ABLOY:
  • usprawnienie zarządzania pionami produktowymi w ramach Grupy Mercor
  • wzrost jakości obsługi klientów - poprawa komunikacji z klientami
 • Dalszy rozwój sprzedaży:
  • kontynuacja ekspansji na strategicznych rynkach eksportowych
  • rozwój sprzedaży na rynkach macierzystych: czeskim, słowackim, ukraińskim poprzez nowe spółki zależne: Mercor Czech Republic, Mercor Slovakia i Mercor UA
  • pozyskiwanie nowych rynków zbytu
  • rozwój sprzedaży w wybranych segmentach gospodarki
  • rozwój sprzedaży usług serwisowych
 • Wprowadzanie do oferty nowych, lepszych produktów w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Strategia Grupy zakłada utrzymanie i pogłębianie własnego modelu biznesowego polegającego na dostawie kompleksowych rozwiązań.
TEMAT MIESIĄCA
Urban farming, czyli witaminy z dachu

Niewykorzystane obszary miejskie, jakimi są dachy płaskie wieżowców oraz budynków wielorodzinnych, mogą być zagospodarowane pod lokalną i zrównoważoną produkcję żywności. Lokalna produkcja warzyw i owoców ma wpływ na promowanie zdrowego trybu życia oraz budowanie sieci społecznych. Urban farming jest częścią zrównoważonego rozwoju miast, stanowiącego przeciwwagę do postępującego zagęszczania ich struktury. Czytaj więcej